miercuri, 11 noiembrie 2015

11, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Filipeni 4:6, Ioan 14:14, Cereri și rugăciuni, mesaj transmis prin Dr. Mircea Iorga Descarcă MP3
...
Filipeni 4:6 Nu vă îngrijorați de nimic; ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri.
Ioan 14:14 Cereți Tatălui în Numele Meu și Eu voi face.
...

11, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:20-21, Angajamentul lui Dumnezeu de a schimba trupurile noastre, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Filipeni 3:20 Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. 3:21 El va schimba trupul stării noastre smerite și-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Și supune toate lucrurile.
...

11, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 4:4, Luther și păsărelele, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Filipeni 4:4 Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Iarăși zic: Bucurați-vă!
...

11, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 4:1-9, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
Filipeni 4:1 De aceea, preaiubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, preaiubiților! 4:2 Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. 4:3 Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora, care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în Cartea vieții. 4:4 Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Iarăși zic: Bucurați-vă! 4:5 Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. 4:6 Nu vă îngrijorați de nimic; ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. 4:7 Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. 4:8 Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. 4:9 Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi.
...