duminică, 14 februarie 2016

14, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Deuteronomul 32:11-12, Suveranitatea lui Dumnezeu, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Deuteronomul 32:11 Ca vulturul care își scutură cuibul, zboară deasupra puilor, își întinde aripile, îi ia Și-i poartă pe penele lui: 32:12 Așa a călăuzit Domnul singur pe poporul Său și nu era niciun dumnezeu străin cu El.
...

14, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 5:17, Plini de pizmă, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
5:17 Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plini de pizmă,
...

14, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 5:12-32, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 5:12 Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon 5:13 și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei; dar norodul îi lăuda în gura mare. 5:14 Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult; 5:15 până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru ca, atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. 5:16 Mulțimea, de asemenea, alerga la Ierusalim, din cetățile vecine, și aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate: și toți se vindecau. 5:17 Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plini de pizmă, 5:18 au pus mâinile pe apostoli și i-au aruncat în temnița de obște. 5:19 Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței, noaptea, i-a scos afară și le-a zis: 5:20 „Duceți-vă, stați în Templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia.” 5:21 Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis-de-dimineață în Templu și au început să învețe pe norod. Marele preot și cei ce erau cu el au venit pe neașteptate, au adunat soborul și pe toată bătrânimea fiilor lui Israel și au trimis la temniță să aducă pe apostoli. 5:22 Aprozii, la venirea lor, nu i-au găsit în temniță. S-au întors și au spus astfel: 5:23 „Temnița am găsit-o încuiată cu toată grija, și pe păzitori stând în picioare la uși; dar, când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru.” 5:24 Când au auzit aceste vorbe, căpitanul Templului și preoții cei mai de seamă au rămas înmărmuriți și nu știau ce să creadă despre apostoli și despre urmările acestei întâmplări. 5:25 Cineva a venit și le-a spus: „Iată că oamenii pe care i-ați băgat în temniță stau în Templu și învață pe norod.” 5:26 Atunci căpitanul Templului a plecat cu aprozii și i-au adus; dar nu cu sila, căci se temeau să nu fie uciși cu pietre de norod. 5:27 După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului. Și marele preot i-a întrebat astfel: 5:28 „Nu v-am poruncit noi cu tot dinadinsul să nu învățați pe norod în Numele acesta? Și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui Om.” 5:29 Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni! 5:30 Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Isus pe care voi L-ați omorât, atârnându-L pe lemn. 5:31 Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui și L-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. 5:32 Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.”
...

14, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Luca 13:1-5, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Luca 13:1 În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. 13:2 „Credeți voi”, le-a răspuns Isus, „că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni, pentru că au pățit astfel? 13:3 Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. 13:4 Sau acei optsprezece inși, peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? 13:5 Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel.”
...

14, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Luca 14:15-24, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Luca 14:15 Unul din cei ce ședeau la masă cu El, când a auzit aceste vorbe, I-a zis: „Ferice de acela care va prânzi în Împărăția lui Dumnezeu!” 14:16 Și Isus i-a răspuns: „Un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. 14:17 La ceasul cinei, a trimis pe robul său să spună celor poftiți: „Veniți, căci iată că toate sunt gata.” 14:18 Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel dintâi i-a zis: „Am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd; rogu-te să mă ierți.” 14:19 Un altul a zis: „Am cumpărat cinci perechi de boi și mă duc să-i încerc: iartă-mă, te rog.” 14:20 Un altul a zis: „Tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni.” 14:21 Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: „Du-te degrabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi.” 14:22 La urmă, robul a zis: „Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit, și tot mai este loc.” 14:23 Și stăpânul a zis robului: „Ieși la drumuri și la garduri, și pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre, ca să mi se umple casa. 14:24 Căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea.”
...

14, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 13:14-15, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 13:14 Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. 13:15 Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui.
...