miercuri, 9 martie 2016

9, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:1, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...
Prezența noastră la adunare este importantă.
...

9, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:1, Ioan 17:20, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Coloseni 2:1 Vreau, în adevăr, să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup;
Ioan 17:20 Și Mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.
...

9, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:1-10, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Coloseni 2:1 Vreau, în adevăr, să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup; 2:2 pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, 2:3 în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. 2:4 Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare. 2:5 Căci, măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. 2:6 Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El, 2:7 fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date, și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. 2:8 Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos. 2:9 Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. 2:10 Voi aveți totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii și stăpâniri.
Această luptă pe care o duce apostolul Pavel pentru cei ce nu i-au văzut fața în trup. Este importantă această prezență. Apostolul Pavel înțelege această nevoie ca sub aspectul învățăturii să fie prezent. Părtășia tocmai asta are în vedere.
Prezența fizică poate să încurajeze. Este foarte important să avem contactul acesta. Părtășia frățească înseamnă să fi împreună cu frații. Uneori privirea lui vorbește mai mult decât din cuvintele lui.
Este important să prețuim întâlnirile frățești.
Coloseni 2:2 ... taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,
Coloseni 2:6 Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El, 2:7 fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date, și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu.
Suntem în Domnul Isus Hristos și umblăm în El. Și suntem întăriți în El. Trebuie să fim atenți cum umblăm în El.
Înrădăcinare și statornicie datorită temeliei. În Domnul Isus găsim pământul necesar pentru a ne pune rădăcinile. Avem nevoie de consolidare.
...