duminică, 15 martie 2015

15, Duminică - ev, 3

Evanghelizare, seara
Predică, 1 Ioan 3:15-16, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
1 Ioan 3:15 Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș; și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el. 3:16 Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Și-a dat viața pentru noi; și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați.
Efeseni 2:8 Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.
Faptele apostolilor 4:12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.”
...

15, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:19-22, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
1 Ioan 3:19 Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui, 3:20 în orice ne osândește inima noastră; căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. 3:21 Preaiubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. 3:22 Și orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui.
Revenirea la normal: "dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu" (1 Ioan 3:22).
Există o îndrăzneală sfântă, care vine de la Dumnezeu, care duce întotdeauna la rezultate favorabile.
Problema este la statura spirituală a omului credincios. Ce statură spirituală ai?
Chemarea credinciosului este la o nimicire completă a tot ceea ce este firesc.
Dumnezeu ne cheamă ca noi să fim izvoare și să udăm pământul.
În general sustragerea este un camuflaj a unei vinovății personale.
...

15, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:16-18, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
1 Ioan 3:16 Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Și-a dat viața pentru noi; și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați.  3:17 Dar cine are bogățiile lumii acesteia, și vede pe fratele său în nevoie, și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu?  3:18 Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.
Dragostea fără fapte nu valorează nimic. Dragostea față de frați trebuie să se dovedească prin faptele pe care le faci față de frați. Să iubim pe frați ca pe viața noastră.
1 Petru 1:22 Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățat sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții, din toată inima;  1:23 fiindcă ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac.
...

15, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 5:13, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 5:13 Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni.
...