duminică, 10 mai 2015

10, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 5:1-13, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Dumnezeu cheamă la bară martori.
Mulți învățători falși semănau confuzie.
În derută, în confuzie rămân acei oameni care le place să stea așa.
Evrei 11:1 Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.
1 Ioan 5:10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său.
Solemnitatea este extraordinară. Credința sau necredința pecetluieste pentru veșnicie soarta omului. Omul care refuză mântuirea cade sub pedeapsa lui Dumnezeu.
1 Ioan 5:6 …fiindcă Duhul este adevărul.
Sunt 3 aspecte despre care se spune că sunt adevărul.
Ioan 14:6 Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața.
Ioan 17:17 Sfințește-I prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.
1 Ioan 5:6 …fiindcă Duhul este adevărul.
1 Ioan 5:13 V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică.
...

10, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 5:10-13, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
5:10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. 5:11 Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, și această viață este în Fiul Său. 5:12 Cine are pe Fiul are viața; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. 5:13 V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică.
Scopul textului de față este ca să confere credincioșilor siguranța, certitudinea cu privire la viața veșnică. Conținutul mărturiei este că Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu, așa cum am auzit, și este cu privire la Domnul Isus. Mai detaliat, anume că Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său.
1 Ioan 5:11 … Dumnezeu ne-a dat viața veșnică …
Dumnezeu a pus în noi chiar și gândul veșniciei.
"Această viață veșnică este în Fiul Său".
Ioan 1:3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.
Faptele apostolilor 4:12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.”
Ioan 14:6 Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.
Oamenii caută să adauge ceva pe lângă ceea ce a făcut Dumnezeu.
E incomparabil ceea ce putem adăuga noi pe lângă Domnul Isus.
Faptele noastre bune pe care le-am aduce lui Dumnezeu sunt ca o haină mânjită.
Cunoașterea lui Dumnezeu se poate face numai prin Domnul Isus.
Domnul Isus este depozitarul binecuvântarilor lui Dumnezeu.
Efeseni 1:3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos.
Efeseni 1:6 spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui. 1:7 În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său
Domnul Isus este destinația mântuirii noastre. "Din El, prin El și pentru El."
Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
Dumnezeu ne iubește personal. Eu contez pentru Dumnezeu, Lui îi pasă de mine!
Primim un Mântuitor viu. Toată mântuirea aceasta se învârte în jurul persoanei Domnului Isus. Sunt mântuiți doar cei care au un Mântuitor.
Un atașament total și exclusiv față de Domnul Isus Hristos. (Tozer)
Cum poți să zici că te-ai întâlnit cu Domnul Isus Hristos și nu te-ai schimbat? (Paul Washer)
...

10, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 5:1-13, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
1 Ioan 5:1 Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; și oricine iubește pe Cel ce L-a născut iubește și pe cel născut din El. 5:2 Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. 5:3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele; 5:4 pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. 5:5 Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? 5:6 El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu apă și cu sânge; nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge; și Duhul este Cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. 5:7 (Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt, și aceștia trei una sunt.) 5:8 Și trei sunt care mărturisesc : Duhul, apa și sângele, și aceștia trei sunt una în mărturisirea lor. 5:9 Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. 5:10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. 5:11 Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, și această viață este în Fiul Său. 5:12 Cine are pe Fiul are viața; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. 5:13 V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică.
3 adevăruri:
1) "Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu" (1 Ioan 5:1)
Credința autentică trebuie să ducă la naștere din nou.
2) "pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea" (1 Ioan 5:4)
3) "Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?" (1 Ioan 5:5)
"V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică." (1 Ioan 5:13)
Accentul e pus pe credința în Fiul lui Dumnezeu.
Ioan 20:31 Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; și, crezând, să aveți viața în Numele Lui.
Caracterul apologetic al acestei epistole. Cap 1, 2, 3 răspuns la erezia gnosticilor. Capitolul 4, docetismul care nega întruparea divinului în Domnul Isus Hristos.
Evrei 11:6 Și, fără credință, este cu neputință să fim plăcuți Lui! …
Ioan 15:26 Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.
Luca 4:18 „Duhul Domnului este peste Mine…
Mărturia apei și sângelui.
Ioan 19:34 ci unul din ostași I-a străpuns coasta cu o suliță; și îndată a ieșit din ea sânge și apă.
Ioan 9:35 Isus a auzit că l-au dat afară; și, când l-a găsit, i-a zis: „Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?”
...

10, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 13:1-3, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 13:1 Stăruiți în dragostea frățească. 13:2 Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii, prin ea, au găzduit fără să știe pe îngeri. 13:3 Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei; de cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup.
...