miercuri, 24 februarie 2016

24, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:24-2:7, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Comori căutate, vânate pentru care este o luptă pentru a intra în posesia lor.
Care era comoara? Era Hristos și omul credincios în Hristos.
Există niște amăgitori care vor să deturneze.
Coloseni 2:4 Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare.
Munca și lupta trebuie să se facă în condiții de ordine. E nevoie de rânduială.
În casa lui Dumnezeu trebuie să fie rânduială.
Când este vorba de luptă, rânduiala este foarte importantă.
Duhul Sfânt este Acela care trebuie să ne convingă să ne ocupăm locul.
...

24, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:24-2:7, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Coloseni 1:24 Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi; și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica. 1:25 Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu. 1:26 Vreau să zic: taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților Lui, 1:27 cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între Neamuri, și anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. 1:28 Pe El Îl propovăduim noi, și sfătuim pe orice om, și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Isus. 1:29 Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. 2:1 Vreau, în adevăr, să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup; 2:2 pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, 2:3 în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. 2:4 Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare. 2:5 Căci, măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. 2:6 Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El, 2:7 fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date, și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu.
O taina descoperită, de care ne bucurăm astăzi.
Bogăția slavei acestei taine. Este o taină a bogăției.
Iona 4:2 "bogat în bunătate"
Romani 2
Efeseni 1:7
Efeseni 1:19
Efeseni 2
Coloseni 2:2 "bogățiile plinătății de pricepere"
Coloseni 2:2 pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,
O taină care trebuie cunoscută în fiecare zi din ce în ce mai mult.
Ioan 17:3 Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.
Coloseni 1:29 Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine.
O lucrare a adevărului și o luptă pentru adevăr. Doi termeni care vorbesc despre maturitatea celui credincios.
...