miercuri, 2 decembrie 2015

2, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Filipeni 4:10-23, mesaj transmis prin Dr. Mircea Iorga Descarcă MP3
...

2, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 4:13, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...
Filipeni 4:13 Pot totul în Hristos care mă întărește.
...

2, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 4:15-18, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Filipeni 4:15 Știți voi înșivă, filipenilor, că, la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește „darea” și „primirea” afară de voi. 4:16 Căci mi-ați trimis în Tesalonic, o dată, și chiar de două ori, ceva pentru nevoile mele. 4:17 Nu că umblu după daruri. Dimpotrivă, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. 4:18 Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis… un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu.
...

2, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 4:10-23, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Filipeni 4:10 Am avut o mare bucurie în Domnul, că, în sfârșit, ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. 4:11 Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. 4:12 Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. 4:13 Pot totul în Hristos care mă întărește. 4:14 Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. 4:15 Știți voi înșivă, filipenilor, că, la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește „darea” și „primirea” afară de voi. 4:16 Căci mi-ați trimis în Tesalonic, o dată, și chiar de două ori, ceva pentru nevoile mele. 4:17 Nu că umblu după daruri. Dimpotrivă, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. 4:18 Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis… un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. 4:19 Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția Sa, în slavă, în Isus Hristos. 4:20 A lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor! Amin. 4:21 Spuneți sănătate fiecărui sfânt în Hristos Isus. Frații care sunt cu mine vă trimit sănătate. 4:22 Toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa cezarului. 4:23 Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toți! Amin.
Transparența în relațiile cu frații mei.
Mulțumirea.
Proverbe 15:15 Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat.
Echilibrul.
Filipeni 4:12 Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă.
Proverbe 30:7 Două lucruri Îți cer; nu mi le opri înainte de moarte! 30:8 Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos; nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi pâinea care-mi trebuie. 30:9 Ca nu cumva, în belșug, să mă lepăd de Tine și să zic: „Cine este Domnul?” Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur și să iau în deșert Numele Dumnezeului meu.
...