miercuri, 15 iulie 2015

15, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:1-18, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
O epistolă cristocentrică. Este vie de prezența Domnului Isus.
Meditație la bucurie. Antiteză între Solomon și Pavel.
"Nu faceți nimic ... din slavă deșartă..." (Filipeni 2:3)
Câtă slavă deșartă este și la noi în viață?
Ce puțin facem numai pentru slava Lui!
Eclesiastul 11:9 Bucură-te, ...dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată.
Ne-am strâns ca să credem ceea ce am citit.
Iacov 3:14 Dar, dacă aveți în inima voastră pizmă amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului.  3:15 Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească.
Filipeni 2:3 ... în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși.
Leviticul 19:18 ... Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți...
Filipeni 2:5 Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus
Aici ar trebui să semănăm unii cu alții.
"Să aveți" este partea mea; să folosești acest izvor: gândirea Lui.
...

15, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:3-7, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă MP3
...
Filipeni 2:3 Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși.  2:4 Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora.  2:5 Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus:  2:6 El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,  2:7 ci S-a dezbrăcat pe Sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.
Cel mai grav este că se ceartă oamenii cu Dumnezeu. Este rău și când se ceartă frații din Biserică între ei.
Cel care a adus smerenia este Domnul Isus Hristos.
Domnul Isus Hristos a venit pentru folosul nostru... Pentru folosul nostru s-a răstignit Domnul Isus Hristos...
Oare cât de mulțumitori ar trebui să fim față de Domnul nostru Isus Hristos care ne-a iubit.
Cuvântul ne îndeamnă să căutăm pacea, să iubim pacea, ba mai mult: să ne sacrificăm pentru a păstra pacea și unitatea între noi.
Câtă pace a avut Domnul Isus Hristos chiar și atunci când erau momentele grele de suferință pe cruce!
...