miercuri, 30 septembrie 2015

30, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:8,9,14, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Filipeni 3:8 Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu...
Nu te mai întorci la gunoaie.
Filipeni 3:9 și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credință.
Trebuie să ajungem să trăim experiența neprihănirii. Este o experiență de alergare, de efort. am fost sfințiți odată dar suntem chemați să ne sfințim în continuare.
Filipeni 3:14 alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.
În Efeseni apare ideea de luptă, aici apare ideea de alergare.
...

30, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:10, mesaj transmis prin Nelu Zărnescu Descarcă MP3
...
Filipeni 3:10 Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui;
Ioan 17:3 Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.
Evrei 2:14 Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, 2:15 și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor.
"Puterea învierii Lui", învierea Lui aduce izbăvire.
În cer e nevoie de lăudători.
Apocalipsa 1:18 Cel Viu. Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale Locuinței morților.
...

30, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:1-10, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Filipeni 3:1 Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnului. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos.
Filipeni 3:10 Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui;
Adevărata bucurie este bucuria în Domnul.
...