miercuri, 20 ianuarie 2016

20, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Evrei în ghetou în Ungaria, mesaj transmis prin Emanuel Ursea Descarcă MP3
...

20, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:13-14, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Coloseni 1:13 El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, 1:14 în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.
"Împărăția Fiului dragostei Lui", și noi trebuie să avem ca trăsătură primordială această dragoste a Lui.
Pentru că este creator, este Dumnezeu.
Două izvoare de închinare: creația și mântuirea!
El susține toate lucrurile, cu cât mai mult o bucată de pâine pentru un copil!
Coloseni 1:19 Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El 1:20 și să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui.
Să ne dea Domnul să trăim în pace, ca rugăciunile noastre să nu fie împiedicate!
...

20, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:12-20, mesaj transmis prin Ion Bărbieru Descarcă MP3
...

20, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:12-20, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
Coloseni 1:12 mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. 1:13 El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, 1:14 în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. 1:15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. 1:16 Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. 1:17 El este mai înainte de toate lucrurile, și toate se țin prin El. 1:18 El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. 1:19 Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El 1:20 și să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui.
Coloseni 1:21 Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum 1:22 prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină;
Slava Domnului Isus este furată.
Persoana Domnului Isus Hristos este așa de mare încât poate înlocui toate persoanele.
Coloseni 1:20 și să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui.
Dumnezeu face dreptate totală prin Domnul Isus Hristos. Faptele Lui sunt toate depline.
Coloseni 1:18 El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea.
"întâi născut dintre cei morți", este primul care a înviat și nu mai moare.
"pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea"
Coloseni 1:17 El este mai înainte de toate lucrurile, și toate se țin prin El.
Coloseni 1:16 Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El.
"prin El au fost făcute toate lucrurile"
"pentru El"
Coloseni 1:15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea.
...