duminică, 26 iulie 2015

26, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
3 oameni credincioși sunt menționați, între care: evlaviosul Gaiu; iar altul, ca un dictator în adunare, Diotref.
Diotref are descendenți până în zilele de astăzi.
3 Ioan 1:9 Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi.
Isaia 14:12 Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor!  14:13 Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei,  14:14 mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.”  14:15 Dar ai fost aruncat în Locuința morților, în adâncimile mormântului!
3 Ioan 1:10 De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât; dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voiesc să-i primească și-i dă afară din biserică.
" și-i dă afară din biserică ", interesant, Diotref este șeful, asta înțelege să facă: să dea afară din Biserică.
Ce este pocăința? Pocăința este smerirea sufletului. Să mă văd murdar, să mă văd păcătos așa cum sunt. Apoi să-mi mărturisesc păcatele, să-I spun păcatul pe nume, să-i spun "Iartă-mă!" lui Dumnezeu, sau "Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul!".
1 Ioan 2:2 El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.
Și apoi avem nevoie să ne abandonăm în mâna Lui. Se merită să-i încredințăm Lui viața!
...

26, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan 1:2 Rugăciunea lui Ioan pentru Gaiu, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
3 Ioan 1:2 Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine, și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
Evrei 5:12 În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare.
2 Petru 1:5 De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta; cu fapta, cunoștința;  1:6 cu cunoștința, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;  1:7 cu evlavia, dragostea de frați; cu dragostea de frați, iubirea de oameni.  1:8 Căci, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Isus Hristos.
Este nevoie să ne disciplinăm din punct de vedere spiritual.
Proverbe 28:13 Cine își ascunde fărădelegile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare.
3 Ioan 1:3 A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr.
Umblarea întotdeauna vorbește despre mărturie. Mulți dintre noi știm adevărurile Scripturii. Câți dintre noi le și trăim și aplicăm în viața noastră?
3 Ioan 1:5 Preaiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată.  1:8 Este datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul.
Filipeni 2:4 Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora.
3 Ioan 1:2 Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine, și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
Este rău dacă neglijăm creșterea spirituală.
Atenție cui îi dorești propășire materială!
Dacă sufletul nu prosperă mai întâi în smerenie, averea te va face mândru!
...

26, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 3 Ioan 1:5, mesaj transmis prin Stancu Ion (Vali) Descarcă MP3
...
3 Ioan 1:5 Preaiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată.
Acest frate era 100/100 dependent de Domnul Isus.
Important este să fac atunci când Domnul mă îndeamnă.
Ioan 9:4 Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.
Niciodată să nu ne gândim că putem lucra doar prin puterea noastră. Gaiu lucra cu ajutorul lui Dumnezeu.
...

26, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Poezie, "Am fost o harfă" de Traian Dorz, mesaj transmis prin Emi Bălăceanu Descarcă MP3
...

26, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 5:21-26, Despre ucidere, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 5:21 Ați auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu ucizi; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății.” 5:22 Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății; și oricine va zice fratelui său: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule!” va cădea sub pedeapsa focului gheenei. 5:23 Așa că, dacă îți aduci darul la altar, și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, 5:24 lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ți darul. 5:25 Caută de te împacă degrabă cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum; ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, și să fii aruncat în temniță. 5:26 Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț.
...