duminică, 7 februarie 2016

7, Duminică - ev, 3

Evanghelizare, seara
Predică, Matei 5:8, Faptele apostolilor 4:32-5:11, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 5:8 Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!
...

7, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 4:32-5:11, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Păcatul are mereu urmări grave.
...

7, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 4:32-5:11, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 4:32 Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. 4:33 Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Și un mare har era peste toți. 4:34 Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă: toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute 4:35 și-l puneau la picioarele apostolilor; apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. 4:36 Iosif, numit de apostoli și Barnaba, adică, în tălmăcire, fiul mângâierii, un levit, de neam din Cipru, 4:37 a vândut un ogor pe care-l avea, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. 5:1 Dar un om, numit Anania, a vândut o moșioară, cu nevasta sa Safira, 5:2 și a oprit o parte din preț, cu știrea nevestei lui; apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. 5:3 Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? 5:4 Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu.” 5:5 Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. 5:6 Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. 5:7 Cam după trei ceasuri, a intrat și nevasta sa, fără să știe ce se întâmplase. 5:8 Petru i-a zis: „Spune-mi, cu atât ați vândut moșioara?” „Da”, a răspuns ea, „cu atâta.” 5:9 Atunci Petru i-a zis: „Cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine.” 5:10 Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă; au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. 5:11 O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri.
Cât de autentic născut din Dumnezeu sunt sau sunt un fals?
...

7, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Ioan 12:1-11, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă MP3
...
Ioan 12:1 Cu șase zile înainte de Paști, Isus a venit în Betania, unde era Lazăr, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. 12:2 Acolo I-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazăr era unul din cei ce ședeau la masă cu El. 12:3 Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Isus și I-a șters picioarele cu părul ei; și s-a umplut casa de mirosul mirului. 12:4 Unul din ucenicii Săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-L vândă, a zis: 12:5 „De ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de lei și să se fi dat săracilor?” 12:6 Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și, ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. 12:7 Dar Isus a zis: „Las-o în pace; căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării Mele. 12:8 Pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveți totdeauna.” 12:9 O mare mulțime de iudei au aflat că Isus era în Betania; și au venit acolo, nu numai pentru Isus, ci ca să vadă și pe Lazăr, pe care-l înviase din morți. 12:10 Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazăr, 12:11 căci din pricina lui mulți iudei plecau de la ei și credeau în Isus.
...

7, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Numeri 21:4-9, Ioan 3:14-21, mesaj transmis prin Ion (Pompiliu) Stan Descarcă MP3
...
Numeri 21:4 Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum 21:5 și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise: „Pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustiu? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă.” 21:6 Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați, care au mușcat poporul, așa încât au murit mulți oameni în Israel. 21:7 Poporul a venit la Moise și a zis: „Am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului, ca să depărteze de la noi acești șerpi.” Moise s-a rugat pentru popor. 21:8 Domnul a zis lui Moise: „Fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină; oricine este mușcat și va privi spre el va trăi.” 21:9 Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină; și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia.
Ioan 3:14 Și, după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, 3:15 pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. 3:17 Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. 3:18 Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. 3:19 Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. 3:20 Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. 3:21 Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.”
...

7, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 6:9-15, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
Matei 6:9 Iată, dar, cum trebuie să vă rugați: „Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfințească-se Numele Tău; 6:10 vie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. 6:11 Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; 6:12 și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri; 6:13 și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a Ta este Împărăția și puterea și slava în veci. Amin!” 6:14 Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. 6:15 Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre.
...