duminică, 31 ianuarie 2016

31, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 4:23-31, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Știm așa de puțin de eficacitatea Numelui Său în rugăciune.
Rugăciune născută din mărturie.
...

31, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 4:33-37, Barnaba, fiul mângâierii, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 4:33 Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Și un mare har era peste toți. 4:34 Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă: toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute 4:35 și-l puneau la picioarele apostolilor; apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. 4:36 Iosif, numit de apostoli și Barnaba, adică, în tălmăcire, fiul mângâierii, un levit, de neam din Cipru, 4:37 a vândut un ogor pe care-l avea, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor.
Faptele apostolilor 15:37 Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu; 15:38 dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu-i însoțise în lucrarea lor.
Barnaba e omul special care mai acordă o șansă lui Marcu, care a ajuns mai apoi să fie de folos.
...

31, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 4:23-31, Cu toată îndrăzneala, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 4:23 După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. 4:24 Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: „Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele! 4:25 Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: „Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? 4:26 Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva Unsului Său.” 4:27 În adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu Neamurile și cu noroadele lui Israel, 4:28 ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. 4:29 Și acum, Doamne, uită-Te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala 4:30 și întinde-Ți mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus.” 4:31 După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați; toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.
...

31, Duminică - ev

Evanghelizare, dimineața
Predică, Ieremia 17:5-10, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ieremia 17:5 Așa vorbește Domnul: „Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și își abate inima de la Domnul! 17:6 Căci este ca un nenorocit în pustiu și nu vede venind fericirea; locuiește în locurile arse ale pustiului, într-un pământ sărat și fără locuitori. 17:7 Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul! 17:8 Căci el este ca un pom sădit lângă ape care-și întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură când vine, și frunzișul lui rămâne verde; în anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod. 17:9 Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască? 17:10 Eu, Domnul, cercetez inima și încerc rinichii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui.
...

31, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Ioan 4:13-26, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ioan 4:13 Isus i-a răspuns: „Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete. 4:14 Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică.” 4:15 „Doamne”, I-a zis femeia, „dă-mi această apă, ca să nu-mi mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot.” 4:16 „Du-te”, i-a zis Isus, „de cheamă pe bărbatul tău și vino aici”. 4:17 Femeia I-a răspuns: „N-am bărbat.” Isus i-a zis: „Bine ai zis că n-ai bărbat. 4:18 Pentru că cinci bărbați ai avut; și acela pe care-l ai acum nu-ți este bărbat. Aici ai spus adevărul.” 4:19 „Doamne”, I-a zis femeia, „văd că ești proroc. 4:20 Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta; și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii.” 4:21 „Femeie”, i-a zis Isus, „crede-Mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. 4:22 Voi vă închinați la ce nu cunoașteți; noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci Mântuirea vine de la iudei. 4:23 Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr; fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. 4:24 Dumnezeu este Duh; și cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh și în adevăr.” 4:25 „Știu”, I-a zis femeia, „că are să vină Mesia ; când va veni El, are să ne spună toate lucrurile.” 4:26 Isus i-a zis: „Eu, Cel care vorbesc cu tine, sunt Acela.”
...