duminică, 17 iulie 2016

17 iul. 2016, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 11:19-30, Apocalipsa 3:7-8, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Apocalipsa 3:7 Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: ‘Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ține cheia lui David, Cel ce deschide și nimeni nu va închide, Cel ce închide și nimeni nu va deschide:
8 «Știu faptele tale: iată ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni n-o poate închide
...

17 iul. 2016, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 11:19-30, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...

17 iul. 2016, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 11:19-30, mesaj transmis prin Teo Banu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 11:19 Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau Cuvântul numai iudeilor.
20 Totuși printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirene, care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus.
21 Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul.
22 Vestea despre ei a ajuns la urechile Bisericii din Ierusalim, și au trimis pe Barnaba până la Antiohia.
23 Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă alipiți de Domnul.
24 Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Și destul de mult norod s-a adaos la Domnul.
25 Barnaba s-a dus apoi la Tars, ca să caute pe Saul
26 și, când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg, au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia.
27 În vremea aceea, s-au coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia.
28 Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit, prin Duhul, că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu.
29 Ucenicii au hotărât să trimită, fiecare după puterea lui, un ajutor fraților care locuiau în Iudeea,
30 ceea ce au și făcut, și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul.
...

17 iul. 2016, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 121:1-8, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Psalmul 121:1 Îmi ridic ochii spre munți… De unde-mi va veni ajutorul?
2 Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul.
3 Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul; Cel ce te păzește nu va dormita.
4 Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzește pe Israel.
5 Domnul este Păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.
6 De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea.
7 Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul.
8 Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac.
...

17 iul. 2016, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Ioan 7:37-39, Isus, Apa vieții, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Ioan 7:37 În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare și a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea.
38 Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.”
39 Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.
...