duminică, 17 mai 2015

17, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 5:13-21, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Apostolul Ioan vorbește în cuvinte care nu sunt negociabile, în alb și negru.
Cinci certitudini care aparţin de lumea lui Dumnezeu. Şi o certitudine care aparţine lumii vrăjmaşului lui Dumnezeu.
1 Ioan 5:16 "Este un păcat care duce la moarte; nu-i zic să se roage pentru păcatul acela."
Deci, acolo apostolul nu vorbeşte de un păcat anume, şi chiar în original cuvântul păcat nu este articulat cu articol nehotărât "un păcat", e vorba de păcat în general, şi nici nu trebuie să căutăm care este păcatul care duce la moarte. Domnul hotărăşte care este momentul în care un păcat să fie disciplinat de El, şi degeaba faci rugăciuni daca El a hotărât într-un fel, hotărârea Lui va rămâne în picioare, aşa încât să lăsăm această incertitudine cu privire la "Care o fi păcatul acela care duce la moarte?". Orice păcat este o nelegiurie, aşa cum am văzut, orice păcat care n-a fost şters cu sângele Domnului Isus, este un păcat care duce la moarte, la moarte veşnică.
Cinci certitudini pentru credinţa adevărată şi o certitudine pentru cei care sunt pe terenul lumii.
Şi aş începe cu această certitudine negativă, pe care apostolul o prezintă în 1 Ioan 5:19 "Ştim ... că toată lumea zace în cel rău". E o certitudine şi tare aş vrea ca în seara aceasta, cei care sunt încă pe teritoriul acesta de zăcere în cel rău, să se trezească, pentru că încă mai este posibil să ieşi de pe teritoriul acestei yaceri în cel rău şi să vii pe teritoriul prezenţei lui Dumnezeu.
Şi sun cinci certitudini, siguranţe, convingeri:
1) Certitudinea vieții veșnice, 1 Ioan 5:13 V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică.
2) Certitudinea rugăciunii ascultate, 1 Ioan 5:14 Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. 5:15 Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut. 5:16 Dacă vede cineva pe fratele său săvârşind un păcat care nu duce la moarte, să se roage; şi Dumnezeu îi va da viaţa, pentru cei ce n-au săvârşit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte; nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. 5:17 Orice nelegiuire este păcat; dar este un păcat care nu duce la moarte.
3) Siguranța unei vieți biruitoare în faţa păcatului, 1 Ioan 5:18, "Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte".
4) Siguranța că suntem, aparținem Celui adevărat, 1 Ioan 5:19 "Ştim că suntem din Dumezeu...". Suntem din El, suntem copiii Lui, suntem fiinţă din Fiinţa Lui, prin naşterea din nou.
5) Certitudinea că Domnul Isus este Dumnezeu adevărat, 1 Ioan 5:20 Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.
Să le luăm în mod personal.
Să ieșim din teritoriul acesta al nesiguranței!
Credinţa adevărată lucrează cu certitudini.
Ştim! De unde ştim? Din Cuvânt.
Duhul Sfânt face această lucrare de convingere.
O făptură nouă, o identitate nouă, o apartenenţă nouă, o nouă filiaţie. N-o ai pe asta, eşti în nesiguranţă, pluteşti, şi aceasta este tot ce oferă orice religie, inclusiv religia creştină: O fi, n-o fi! Oi vedea la sfârşit! Oi vedea când voi ajunge la Judecată! Nu acesta este Cuvântul, nu aceasta este siguranţa pe care o lucrează Duhul lui Dumnezeu, care ia din Cuvântul lui Dumnezeu şi aduce în viaţa omului siguranţă, siguranţa că este o făptură nouă, că este copilul lui Dumnezeu, că are viaţa veşnică, că este moştenitorul lui Dumnezeu. Aceasta este ceea ce ne învaţă Cuvântul, aceasta este ceea ce Duhul lui Dumnezeu ne poate ajuta să ne însuşim. Nu ne-am însuşit aceasta, mergem pe cărările alunecoase ale unei lumi care zace în cel rău. Nu avem aceste cinci certitudini, înseamnă cu siguranţă că avem pe cealaltă una, că suntem dintre cei care zăcem în această lume, şi zăcem în cel rău. "Ştim că lumea zace în cel rău", ori ştim ceea ce oferă Dumnezeu ori să fim siguri că suntem la rând cu lumea aceasta care zace în cel rău.
Mi-aş dori, în seara aceasta, să plecăm cu ştiinţa celor cinci certitudini şi să ieşim din certitudinea acestui pământ care zace în cel rău! Domnul să ne ajute la aceasta!
...

17, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 5, Despre mărturisirea lui Dumnezeu, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Consistentă, consecventă și concludentă.
1 Ioan 5:12 Cine are pe Fiul are viața; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața.  5:13 V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică.
Mărturisirea lui Ioan Botezătorul.
Ioan 5:33 Voi ați trimis la Ioan, și el a mărturisit pentru adevăr.  5:34 Nu că mărturia pe care o primesc Eu vine de la un om; dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiți mântuiți.  5:35 Ioan era lumina care este aprinsă și luminează, și voi ați vrut să vă înveseliți câtăva vreme la lumina lui.  5:36 Dar Eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrările pe care Mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis.
Mărturisirea lui Dumnezeu este o mărturisire care obligă.
1 Ioan 5:9 Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; …
Ce spune această mărturisire a lui Dumnezeu?
1 Ioan 5:9 …și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său.
Mărturisirea lui Dumnezeu este obiectivă.
Mărturisirea aceasta are de-a face cu inima omului.
Mărturisirea aceasta a lui Dumnezeu te responsabilizează.
1 Ioan 5:10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său.  5:11 Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, și această viață este în Fiul Său.
1 Ioan 5:14 Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.  5:15 Și, dacă știm că ne ascultă, orice I-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.
1 Ioan 3:22 Și orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui.
Să ne rugăm după voia lui Dumnezeu!
Dragostea lui Dumnezeu în protecția lui ne dă acele lucruri care sunt pentru protecția noastră.
Psalmi 106:14 Ci i-a apucat pofta în pustiu și au ispitit pe Dumnezeu în pustietate.  106:15 El le-a dat ce cereau; dar a trimis o molimă printre ei.
Atunci când ne rugăm lui Dumnezeu, să avem grijă să ne rugăm după voia lui Dumnezeu.
1 Ioan 5:16 Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage; …
Ne aduce înainte lucruri pentru care să nu ne rugăm.
Ezechiel 14:3 „Fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii în inimă și își pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuire! Să Mă las Eu să fiu întrebat de ei?
1 Corinteni 11:29 Căci cine mănâncă și bea își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. 11:30 Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi, și nu puțini dorm.
...

17, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 5:13-21, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
1 Ioan 5:13 V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică. 5:14 Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. 5:15 Și, dacă știm că ne ascultă, orice I-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut. 5:16 Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage; și Dumnezeu îi va da viața, pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte; nu-I zic să se roage pentru păcatul acela. 5:17 Orice nelegiuire este păcat; dar este un păcat care nu duce la moarte. 5:18 Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzește, și cel rău nu se atinge de el. 5:19 Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. 5:20 Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. 5:21 Copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin.
Apostolul Ioan exprimă un adevăr al lui Dumnezeu, pe urmă îl repetă, îl întărește.
Ioan 20:31 Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; și, crezând, să aveți viața în Numele Lui.
Copiii lui Dumnezeu îndrăznesc să-I ceară lucruri mari, dar după voia Lui.
2 Corinteni 11:29 Cine este slab, și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat, și eu să nu ard?
1 Petru 1:15 Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. 1:16 Căci este scris: „Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt”.
...

17, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Galateni 6:1-10, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Galateni 6:1 Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții. Și ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. 6:2 Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. 6:3 Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. 6:4 Fiecare să-și cerceteze fapta lui, și atunci va avea cu ce să se laude numai în ce-l privește pe el, și nu cu privire la alții; 6:5 căci fiecare își va purta sarcina lui însuși. 6:6 Cine primește învățătura în Cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce-l învață. 6:7 Nu vă înșelați: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va și secera. 6:8 Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică. 6:9 Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. 6:10 Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți, și mai ales fraților în credință.
...