miercuri, 20 iulie 2016

20, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Întrebări, Asemănări între Cain și Esau, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
1) Ce asemănare poate fi între Cain și Esau? Și ce ne poate arăta că Cain era de la cel rău?
Geneza 4
Posibile asemănări: și Cain și Esau sunt întâi născuți (Geneza 4 și 25). Cain este neatent la relația lui cu Dumnezeu, Geneza 4:3; Esau nu prețuiește lucrurile lui Dumnezeu cum a fost dreptul de întâi născut, Geneza 25:27-33. Caracterul lor, Cain era un om mânios, posomorât, ucigaș; Esau este și el mânios, Geneza 27:41, dar la urmă Esau nu mai ajunge să omoare pe Iacov. Cain va fi un fugar pe pământ, sau nomad pe pământ; Esau va pleca și el din Canaan, Geneza 36:6. Maleahi 1:2-3, arată că Dumnezeu a urât pe Esau. Destinul lor sau sfârșitul lor pe acest pământ: spița de neam a lui Cain moare la potop; spița de neam a lui Esau duce la poporul Edom, care a dușmănit totdeauna pe Israel, Ps 137:7-8, Ieremia 49:7-10,12-13, Ezechiel 35:1-9, din Esau se vor trage Irozii, împărați sângeroși.
De ce Cain a fost de la cel rău? 1 Ioan 3:11-12.
Mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.
Geneza 27:41 Esau a prins ură pe Iacov, din pricina binecuvântării cu care-l binecuvântase tatăl său. Și Esau zicea în inima sa: „Zilele de bocet pentru tatăl meu sunt aproape, și apoi am să ucid pe fratele meu, Iacov.”
Geneza 36:6 Esau și-a luat nevestele, fiii și fiicele, toată lumea din casă, turmele, toate vitele și toată averea pe care și-o agonisise în țara Canaan și s-a dus într-o altă țară, departe de fratele său Iacov.
Maleahi 1:2 „V-am iubit, zice Domnul! Și voi ziceți: „Cu ce ne-ai iubit?” Nu este Esau frate cu Iacov? – zice Domnul; totuși am iubit pe Iacov, 1:3 și am urât pe Esau, i-am prefăcut munții într-o pustietate, și moștenirea lui am dat-o șacalilor din pustiu.
Psalmi 137:7 Adu-Ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, care, în ziua nenorocirii Ierusalimului, ziceau: „Radeți-l, radeți-l din temelii!” 137:8 Ah! fiica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine-ți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut!
Ieremia 49:7 Asupra Edomului. Așa vorbește Domnul oștirilor: „Nu mai este înțelepciune în Teman? A pierit chibzuința de la oamenii pricepuți? S-a dus înțelepciunea lor? 49:8 Fugiți, dați dosul, plecați în peșteri, locuitori ai Dedanului! Căci voi aduce nenorocirea peste Esau, la vremea când îl voi pedepsi. 49:9 Oare, dacă ar veni niște culegători de struguri la tine, nu ți-ar lăsa nimic de cules pe urma culegătorilor? Dacă ar veni niște hoți noaptea, n-ar pustii decât până s-ar sătura! 49:10 Dar Eu însumi voi despuia pe Esau, îi voi descoperi ascunzătorile, și nu va putea să se ascundă. Copiii lui, frații lui, vecinii lui vor pieri, și el nu va mai fi! 49:12 Căci așa vorbește Domnul: „Iată că cei ce nu trebuiau să bea potirul totuși îl vor bea; și tu să rămâi nepedepsit? Nu, nu vei rămâne nepedepsit, ci îl vei bea și tu! 49:13 Căci pe Mine însumi jur, zice Domnul, că Boțra va fi dată pradă pustiiri, ocării, nimicirii și blestemului, și toate cetățile ei se vor preface
în niște dărâmături veșnice.”
Ezechiel 35:1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 35:2 „Fiul omului, întoarce-te cu fața spre muntele Seir, prorocește împotriva lui 35:3 și zi: „Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată, am necaz pe tine, muntele Seirului! Îmi întind mâna împotriva ta și te prefac într-o pustietate și într-un pustiu! 35:4 Îți voi preface cetățile în dărâmături, vei ajunge o pustietate, ca să știi că Eu sunt Domnul! 35:5 Pentru că aveai o ură veșnică și ai doborât cu sabia pe copiii lui Israel în ziua necazului lor, în vremea când nelegiuirea era la culme, 35:6 de aceea, pe viața Mea, zice Domnul Dumnezeu, că te voi face sânge și te va urmări sângele; fiindcă n-ai urât sângele, de aceea sângele te va urmări. 35:7 Voi preface muntele Seir într-o pustietate și într-un pustiu și voi nimici cu desăvârșire din el și pe cei ce se duc, și pe cei ce se întorc. 35:8 Îi voi umple munții cu morți; și cei uciși de sabie vor cădea pe dealurile tale, în văile tale și în toate puhoaiele tale. 35:9 Te voi preface în niște pustietăți veșnice, cetățile nu-ți vor mai fi locuite, și veți ști că Eu sunt Domnul.

1 Ioan 3:11 Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta: să ne iubim unii pe alții; 3:12 nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite.

Marcu 6:13 Scoteau mulți draci și ungeau cu untdelemn pe mulți bolnavi și-i vindecau.
În ce măsură această practică este aplicabilă și în zilele noastre?
Se referă la perioada în care ucenicii au fost trimiși doi câte doi.
Matei 10:1 Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință.
Într-un mod ceremonial, Evreii îi ungeau pe bolnavi cu untdelemn apoi se rugau pentru ei.
Dar la ucenici, oamenii erau vindecați pentru că primiseră această putere de la Domnul Isus Hristos, și numai atunci.
Dar ologul din Fapte 3 nu a fost vindecat prin untdelemn. Sau când Petru îl vindecă pe Enea. Sau în Fapte 19, cu apostolul Pavel, apare o putere de vindecare în momente specifice.
Iacov 5 este un text singular, un caz particular.
...

20, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 3:16-4:6, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Coloseni 3:16 Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. 3:17 Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus și mulțumiți, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. 3:18 Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. 3:19 Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. 3:20 Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. 3:21 Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri, ca să nu-și piardă nădejdea. 3:22 Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești; nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. 3:23 Orice faceți să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, 3:24 ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. 3:25 Căci cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o; și nu se are în vedere fața omului. 4:1 Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, căci știți că și voi aveți un Stăpân în cer. 4:2 Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. 4:3 Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri: 4:4 ca s-o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. 4:5 Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară; răscumpărați vremea. 4:6 Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia.
Ioan 14:23 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubește cineva, va păzi Cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el.
...