miercuri, 22 aprilie 2015

22, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:10,23,24, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Efeseni 6:10 Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui.  6:23 Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos!  6:24 Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăție. Amin.
Luptătorul creștin este chemat să se întărească în Domnul.
1 Samuel 17:45 David a zis filisteanului: „Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză; iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oștirilor, în Numele Dumnezeului oștirii lui Israel, pe care ai ocărât-o.
Pe un front soldații nu fac după capul lor ci totul este bine coordonat.
Bătălia înseamnă înarmare cu pace, înarmare cu dragoste, înarmare cu credință.
Efeseni 6:24 Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăție. Amin.
Fondul ostașului: curăția în Domnul Isus Hristos.
...

22, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:18-20, mesaj transmis prin Daniel Apostoiu Descarcă MP3
...
Efeseni 6:18 Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții 6:19 și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, 6:20 al cărei sol în lanțuri sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc.
"pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt" (Efeseni 6:19)
Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm pentru cine vorbește.
"cu toată stăruința" (Efeseni 6:18)
Câtă deschisă este inima mea atâta har îmi dă Dumnezeu. Rugăciunea pe care o fac acasă înainte de a veni aicea.
"al cărei sol în lanțuri sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc." (Efeseni 6:20)
...

22, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Lupta credinței se dă pe mai multe fronturi. Geografic, sunt credincioși în mai multe locuri. Comandantul suprem este suprem. Există resurse pe care le putem primi prin Duhul Sfânt. Trebuie să știm unii de alții în această luptă. Un mijloc de comunicare este rugăciunea. Lupta aceasta se dă în echipă.
Să fie o luptă care să dea la iveală mijloacele de har.
Lupta credinței nu este doar defensivă. Ci este și o luptă ofensivă, ceea ce înțeleg mai bine cei din linia întâi.
Să fi dispus să aduci la cunoștință fraților starea în care ești.
Efeseni 6:21 Tihic … vă va face cunoscut totul.
Ne rugăm prin Duhul Sfânt dar avem nevoie și de informații.
...

22, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:10-24, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Efeseni 6:10 Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. 6:11 Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. 6:12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. 6:13 De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. 6:14 Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, 6:15 având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. 6:16 Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. 6:17 Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. 6:18 Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții 6:19 și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, 6:20 al cărei sol în lanțuri sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. 6:21 Acum, ca să știți și voi despre mine, Tihic, preaiubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. 6:22 Vi l-am trimis înadins, ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile. 6:23 Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos! 6:24 Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăție. Amin.
Tihic, un credincios din linia a doua, dar nu de mâna a doua.
Faptele apostolilor 20:4 Avea ca tovarăși până în Asia pe: Sopater din Bereea, fiul lui Pir, Aristarh și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum și Tihic și Trofim, care erau din Asia.
Tihic a fost poștașul care a predat epistola către Efeseni lui Filimon.
Efeseni 6:21 Acum, ca să știți și voi despre mine, Tihic, preaiubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. 6:22 Vi l-am trimis înadins, ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile.
Patru trăsături de caracter ale lui Tihic. Sau patru virtuți.
1) "preaiubitul frate"
Caracterul și modul lui Tihic de relaționare către ceilalți credincioși.
Doar nouă persoane au primit în epistole apelativul: Timotei, Onisim, Filimon, Luca, Epafras, și încă trei …
I-a fost alături apostolului Pavel aproximativ 15 ani.
Proverbe 17:17 Prietenul adevărat iubește oricând, și în nenorocire ajunge ca un frate.
Vorbește despre caracterul și modul în care știa să se relaționeze cu ceilalți.
2) "slujitor credincios"
Statornicia și loialitatea acestui om. Circumstanțele prin care au trecut au testat statornicia și loialitatea.
2 Timotei 4:12 Pe Tihic l-am trimis la Efes.
Matei 25:21 Stăpânul său i-a zis: „Bine, rob bun și credincios;
Luca 16:10 Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari…
3) "Vi l-am trimis înadins"
Era omul care știa să prezinte realitatea.
De ce n-a ales pe altcineva? Tihic, de-a lungul timpului dăduse dovadă de onestitate.
"ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile"
4) "să vă îmbărbăteze inimile"
Faptele apostolilor 19
Adunarea din Efes rămâne o adunare încercată.
Romani 12:8 Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare.
1 Tesaloniceni 5:11 De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții…
...