duminică, 22 mai 2016

22, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 9:4, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 9:4 El a căzut la pământ și a auzit un glas, care-i zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești?”
...

22, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 9:6, mesaj transmis prin Teo Toculeț Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 9:6 Tremurând și plin de frică, el a zis: „Doamne, ce vrei să fac?” „Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în cetate și ți se va spune ce trebuie sã faci.”
...

22, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele Apostolilor 9:3, mesaj transmis prin Mihai Vânătoru Descarcă MP3
...
Faptele Apostolilor 9:3 Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui.
...

22 mai 2016, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Marcu 14:32-42, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă fișierul audio MP3
...

22 mai 2016, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Marcu 14:32-42, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 14:32 S-au dus apoi într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani. Și Isus a zis ucenicilor Săi: „Ședeți aici până Mă voi ruga.”
33 A luat cu El pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să Se înspăimânte și să Se mâhnească foarte tare.
34 El le-a zis: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneți aici și vegheați!”
35 Apoi a mers puțin mai înainte, S-a aruncat la pământ și Se ruga ca, dacă este cu putință, să treacă de la El ceasul acela.
36 El zicea: „Ava – adică ‘Tată’ –, Ție toate lucrurile Îți sunt cu putință; depărtează de la Mine paharul acesta! Totuși facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce voiești Tu.”
37 Și a venit la ucenici, pe care i-a găsit dormind. Și a zis lui Petru: „Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi?
38 Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.”
39 S-a dus iarăși și S-a rugat, zicând aceleași cuvinte.
40 Apoi S-a întors din nou și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu știau ce să-I răspundă.
41 În sfârșit, a venit a treia oară și le-a zis: „Dormiți de acum și odihniți-vă! Destul! A venit ceasul! Iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoșilor.
42 Sculați-vă; haidem să mergem; iată că se apropie vânzătorul!”
...

22, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Ioan 4:27-34, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ioan 4:27 Atunci au venit ucenicii Lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul nu I-a zis: „Ce cauți?” sau „Despre ce vorbești cu ea?”
28 Atunci, femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor:
29 „Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul?”
30 Ei au ieșit din cetate și veneau spre El.
31 În timpul acesta, ucenicii Îl rugau să mănânce și ziceau: „Învățătorule, mănâncă!”
32 Dar El le-a zis: „Eu am de mâncat o mâncare pe care voi n-o cunoașteți.”
33 Ucenicii au început să-și zică deci unii altora: „Nu cumva I-a adus cineva să mănânce?”
34 Isus le-a zis: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui.
...