miercuri, 10 august 2016

10, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Coloseni 4:6, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...

10, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Coloseni 4:6, Mărturia credinciosului în afară, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Prin purtare și vorbire.
Ceea ce avem în inimă vorbim.
Inima omului este ca o fântână.
Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în inimile voastre.
Proverbe 18:20 Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură. 18:21 Moartea și viața sunt în puterea limbii; oricine o iubește, îi va mânca roadele.
Proverbe 15:1 Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. 15:2 Limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. – 15:4 Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. – 15:7 Buzele înțelepților seamănă știința, dar inima celor nesocotiți este stricată. – 10:32 Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.
Ca să vorbim de Domnul Isus, asta îl onorează pe El. Dumnezeu dorește să lucreze suflete de afară înăuntru.
Cuvânt cu har și cuvânt cu sare.
Ioan 8:10 Atunci S-a ridicat în sus; și, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis: „Femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit?” 8:11 „Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Și Isus i-a zis: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, și să nu mai păcătuiești.”
...

10, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 4:6, mesaj transmis prin Robert Stoian Descarcă MP3
...
Coloseni 4:6 Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare...
Iacov 3:2 Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. 3:9 Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru, și tot cu ea blestemăm pe oameni, care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu.
Matei 5:37 Felul vostru de vorbire să fie: „Da, da; nu, nu”; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.
Iacov 4:13 Ascultați, acum, voi care ziceți: „Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga!”, 4:14 și nu știți ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur, care se arată puțintel, și apoi piere. 4:15 Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți: „Dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru.”
Proverbe 18:13 Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie și își trage rușinea.
Iacov 1:19 Știți bine lucrul acesta, preaiubiții mei frați! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie;
"Știți bine lucrul acesta", adică știți care este caracteristica credinciosului.
...

10, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 4:2-18, Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
Coloseni 4:2 Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. 4:3 Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri: 4:4 ca s-o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. 4:5 Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară; răscumpărați vremea. 4:6 Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. 4:7 Tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele preaiubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. 4:8 Vi l-am trimis înadins, ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. 4:9 L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și preaiubit, care este dintre ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. 4:10 Aristarh, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate; tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba (cu privire la care ați primit porunci… dacă vine la voi, să-l primiți bine), 4:11 și Isus, zis Iust: ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru Împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere. 4:12 Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârșiți și deplin încredințați, să stăruiți în voia lui Dumnezeu. 4:13 Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru cei din Ierapole. 4:14 Luca, doctorul preaiubit, și Dima vă trimit sănătate. 4:15 Spuneți sănătate fraților din Laodiceea și lui Nimfa, și bisericii din casa lui. 4:16 După ce va fi citită această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în Biserica laodicenilor; și voi, la rândul vostru, să citiți epistola care vă va veni din Laodiceea. 4:17 Și spuneți lui Arhip: „Ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul.” 4:18 Urarea de sănătate este cu mâna mea: Pavel. Aduceți-vă aminte de lanțurile mele. Harul să fie cu voi! Amin.
Cuvintele noastre spun ce este în noi.
Harul lui Dumnezeu este mila Lui, este acela care nu mai condamnă, te absolvă de vină, așa să fie și vorbirea noastră.
Uneori trebuie să ascultăm și să fim deschiși la a ajuta.
Harul este acela care ridică, care încurajează.
Proverbe 12:25 Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește.
Proverbe 15:1 Un răspuns blând potolește mânia...
Dreasă cu sare, adică condimentată. O vorbire sfântă, la locul ei. Să nu vorbim mult. Trebuie să mai păstrăm și pentru noi unele cuvinte, nu trebuie să spunem tot celuilalt.
Cuvintele noastre nu trebuie să fie cuvinte triviale sau vulgare.
Efeseni 5:3 Curvia sau orice alt fel de necurăție, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. 5:4 Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulțumire.
Este nevoie ca gura unui credincios să fie sfântă.
Nici să nu fie pomenite între voi, a-ți dori ce are celălalt.
O vorbire înțeleaptă
Matei 13:52 Și El le-a zis: „De aceea orice cărturar, care a învățat ce trebuie despre Împărăția cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care scoate din vistieria lui lucruri noi și lucruri vechi.”
Matei 12:35 Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.
Matei 12:34 ... Căci din prisosul inimii vorbește gura.
...