miercuri, 5 august 2015

5, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:12, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Nu cred că un credincios va ajunge la acea stare înaltă în care să asculte de Dumnezeu numai din dragoste, ci este nevoie și de teama de Dumnezeu. Teama de Dumnezeu este un ingredient important al responsabilității creștine.
Cârtirea și șovăiala sunt legate de acțiune.
Filipeni 2:14 Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli
Să ajungi să faci toate lucrurile ca pentru Domnul; să faci toate lucrurile cu bucurie!
Filipeni 2:15 ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume
Bucuria este cea care face fața noastră să strălucească.
...

5, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:18, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Filipeni 2:18 Tot așa și voi, bucurați-vă, și bucurați-vă împreună cu mine.
Dimensiunea problemelor se evaluează prin dimensiunea bucuriei.
Filipeni 2:12 ... duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur ...
...

5, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:12-18, Cârtirea, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Filipeni 2:12 Astfel, dar, preaiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. 2:13 Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. 2:14 Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, 2:15 ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, 2:16 ținând sus Cuvântul vieții; așa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. 2:17 Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur, și mă bucur cu voi toți. 2:18 Tot așa și voi, bucurați-vă, și bucurați-vă împreună cu mine.
Versetul 14: Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli
Cârtirea a ajuns parcă o boală.
1 Corinteni 10:10 Să nu cârtiți, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciți de nimicitorul. 10:11 Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor.
Nemulțumirea e o cauză a cârtirii.
Numeri 11:1 Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că-i merge rău.
Egoismul.
Numeri 12:1 Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă; căci luase o femeie etiopiană. 12:2 Și au zis: „Oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi?” Și Domnul a auzit-o.
...