duminică, 15 mai 2016

15, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 9:23-30, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...

15, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 9:23-30, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...

15, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 9:23-30, mesaj transmis prin Teo Banu Descarcă MP3
...
Faptele apostolilor 9:23 După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare; 9:24 și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte, ca să-l omoare. 9:25 Dar, într-o noapte, ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. 9:26 Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici; dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. 9:27 Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli și le-a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit, și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în Numele lui Isus. 9:28 De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim 9:29 și propovăduia cu îndrăzneală în Numele Domnului. Vorbea și se întreba și cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. 9:30 Când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezareea și l-au pornit la Tars.
...

15, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 32:1-11, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Psalmi 32:1 (Un psalm al lui David. O cântare.) Ferice de cel cu fărădelegea iertată și de cel cu păcatul acoperit! 32:2 Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie! 32:3 Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. 32:4 Căci zi și noapte mâna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. 32:5 Atunci Ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Și Tu ai iertat vina păcatului meu. 32:6 De aceea orice om evlavios să se roage Ție la vreme potrivită! Și, chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. 32:7 Tu ești ocrotirea mea, Tu mă scoți din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. 32:8 „Eu – zice Domnul – te voi învăța și-ți voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta.” 32:9 Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care-i strunești cu un frâu și o zăbală cu care-i legi, ca să nu se apropie de tine. 32:10 De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. 32:11 Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și înveseliți-vă! Scoateți strigăte de bucurie, toți cei cu inima fără prihană!
...

15, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Ioan 21:1-14, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Ioan 21:1 După aceea Isus S-a mai arătat ucenicilor Săi la Marea Tiberiadei. Iată cum S-a arătat: 21:2 Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Isus erau împreună. 21:3 Simon Petru le-a zis: „Mă duc să prind pește.” „Mergem și noi cu tine”, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie; și n-au prins nimic în noaptea aceea. 21:4 Dimineața, Isus stătea pe țărm; dar ucenicii nu știau că este Isus. 21:5 „Copii”, le-a zis Isus, „aveți ceva de mâncare?” Ei I-au răspuns: „Nu”. 21:6 El le-a zis: „Aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi.” Au aruncat-o deci și n-o mai puteau trage de mulțimea peștilor. 21:7 Atunci ucenicul pe care-l iubea Isus a zis lui Petru: „Este Domnul!” Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat, și s-a aruncat în mare. 21:8 Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât cam la două sute de coți. 21:9 Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. 21:10 Isus le-a zis: „Aduceți din peștii pe care i-ați prins acum.” 21:11 Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm, plină cu o sută cincizeci și trei de pești mari; și, măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. 21:12 „Veniți de prânziți”, le-a zis Isus. Și niciunul din ucenici nu cuteza să-L întrebe: „Cine ești?”, căci știau că este Domnul. 21:13 Isus S-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat; tot așa a făcut și cu peștele. 21:14 Aceasta era a treia oară când Se arăta Isus ucenicilor Săi, după ce înviase din morți.
...

15, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 13:17-21, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 13:17 Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu v-ar fi de niciun folos. 13:18 Rugați-vă pentru noi; căci suntem încredințați că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile. 13:19 Mai ales vă rog cu stăruință să faceți lucrul acesta, ca să vă fiu înapoiat mai curând. 13:20 Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veșnic, a sculat din morți pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, 13:21 să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.
...