miercuri, 17 iunie 2015

17, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:21, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Filipeni 1:21 Căci pentru mine a trăi este Hristos, și a muri este un câștig.
Să-l citim în context.
A trăi este Hristos, înseamnă să dai un tractat cu toată bucuria, cu toată insistența, cu toată rugăciunea.
Hristos să fie propovăduit, asta-i viața mea, ar fi zis Pavel.
...

17, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:12-30, mesaj transmis prin Nelu Zărnescu Descarcă MP3
...
Filipeni 1:12 Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei.
Împrejurările lucrează la formarea caracterului.
Filipeni 3:20 Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.
"Să-mparți drept Cuvântul!"
"Vouă vi s-a dat harul să suferiți".
Orice suferință pentru El este un preambul pentru înălțare.
Psalmi 100:3 ...noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui.
...

17, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:12-30, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Filipeni 1:12 Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. 1:13 În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Isus Hristos. 1:14 Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu. 1:15 Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pizmă și din duh de ceartă; dar alții, din bunăvoință. 1:16 Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei; 1:17 cei dintâi, din duh de ceartă vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. 1:18 Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. 1:19 Căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos. 1:20 Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic; ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. 1:21 Căci pentru mine a trăi este Hristos, și a muri este un câștig. 1:22 Dar, dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc; și nu știu ce trebuie să aleg. 1:23 Sunt strâns din două părți: aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine; 1:24 dar, pentru voi, este mai de trebuință să rămân în trup. 1:25 Și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți, pentru înaintarea și bucuria credinței voastre; 1:26 pentru ca, prin întoarcerea mea la voi, să aveți în mine o mare pricină de laudă în Isus Hristos. 1:27 Numai, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, 1:28 fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare, și de mântuirea voastră, și aceasta de la Dumnezeu. 1:29 Căci, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El 1:30 și să și duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum.
"Purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos".
Efeseni 4:1 Vă sfătuiesc, dar, eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o
Coloseni 1:10 pentru ca, astfel, să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiți plăcuți în orice lucru...
1 Tesaloniceni 2:12 să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăția și slava Sa.
Pavel are în atenție Evanghelia Domnului Isus Hristos.
Înseamnă a trăi în integritate. Este extrem de important ca acțiunile noastre să exprime adevărurile lui Isus Hristos.
Sunt și eu iertător așa cum Evanghelia mărturisește iertare?
Integritatea trebuie să se vadă indiferent în prezența cărei persoane ești.
Trăirea în integritate nu trebuie să fie influențată de circumstanțe.
Unitatea nu este o chestiune pasivă. "Căutați să păstrați unirea Duhului Sfânt".
Psalmi 133:1 Iată, ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună!
Filipeni 1:27 ... și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei,
Să nu stau nepăsător la astfel de atacuri asupra Evangheliei, ci să iau atitudine.
Filipeni 1:28 fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici...
Evrei 10:38 Și cel neprihănit va trăi prin credință; dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găsește plăcere în el.” 10:39 Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului.
În perioada de criză care este atitudinea noastră? Ne speriem?
Studenții creștini din Nigeria de acum câteva luni, care au zis că sunt creștini în fața puștii, negreșit tinerii aceștia au știut ce înseamnă să trăiești într-un chip vrednic de Evanghelie.
...