duminică, 25 septembrie 2016

25 sept. 2016, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 14:1-7, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...

25 sept. 2016, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 14:1-7, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...

25 sept. 2016, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Faptele apostolilor 14:1-7, mesaj transmis prin Daniel Nicoară Descarcă fișierul audio MP3
...
Faptele apostolilor 14:1 În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut.
2 Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților.
3 Totuși au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea Cuvântul privitor la harul Său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor.
4 Mulțimea din cetate s-a dezbinat: unii erau cu iudeii, alții cu apostolii.
5 Neamurile și iudeii, în învoire cu mai-marii lor, s-au pus în mișcare, ca să-i batjocorească și să-i ucidă cu pietre.
6 Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta și au fugit în cetățile Licaoniei: Listra și Derbe, și în ținutul de primprejur.
7 Și au propovăduit Evanghelia acolo.
...

25 sept. 2016, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 88:1-18, Iacov 1:13-17, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Iacov 1:13 Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu.” Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El Însuși nu ispitește pe nimeni.
14 Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit.
15 Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului; și păcatul, odată făptuit, aduce moartea.
16 Nu vă înșelați, preaiubiții mei frați:
17 orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit sunt de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.
...

25 sept. 2016, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, dimineața
Predică, Psalmul 88:1-18, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă fișierul audio MP3
...
Psalmul 88:1 Doamne, Dumnezeul mântuirii mele! Zi și noapte strig înaintea Ta!
2 S-ajungă rugăciunea mea înaintea Ta! Ia aminte la cererile mele,
3 căci mi s-a săturat sufletul de rele și mi se apropie viața de Locuința morților.
4 Sunt pus în rândul celor ce se coboară în groapă, sunt ca un om care nu mai are putere.
5 Stau întins printre cei morți, ca cei uciși și culcați în mormânt, de care nu-Ți mai aduci aminte și care sunt despărțiți de mâna Ta.
6 M-ai aruncat în groapa cea mai de jos, în întuneric, în adâncuri.
7 Mânia Ta mă apasă și mă năpădești cu toate valurile Tale.
8 Ai îndepărtat de la mine pe toți prietenii mei, m-ai făcut o pricină de scârbă pentru ei; sunt închis și nu pot să ies.
9 Mi se topesc ochii de suferință; în toate zilele Te chem, Doamne, și-mi întind mâinile spre Tine!
10 Oare pentru morți faci Tu minuni? Sau se scoală morții să Te laude?
11 Se vorbește de bunătatea Ta în mormânt și de credincioșia Ta în Adânc?
12 Sunt cunoscute minunile Tale în întuneric și dreptatea Ta în țara uitării?
13 Doamne, eu Îți cer ajutorul și dimineața rugăciunea mea se înalță la Tine.
14 Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu? Pentru ce îmi ascunzi Fața Ta?
15 Din tinerețe, sunt nenorocit și trag să mor, sunt cuprins de spaimele Tale și nu știu ce să mai fac.
16 Mânia Ta trece peste mine, spaimele Tale mă nimicesc de tot.
17 Ele mă înconjoară toată ziua, ca niște ape, mă înfășoară toate deodată.
18 Ai depărtat de la mine pe prieteni și tovarăși, și cei de aproape ai mei s-au făcut nevăzuți.
...

25 sept. 2016, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 7:1-6, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 7:1 Nu judecați, ca să nu fiți judecați.
2 Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați; și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura.
3 De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?
4 Sau cum poți zice fratelui tău: ‘Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău’ și, când colo, tu ai o bârnă într-al tău?
5 Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău.
6 Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă.
Iacov 4:11 Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților! Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său vorbește de rău Legea sau judecă Legea. Și, dacă judeci Legea, nu ești împlinitor al Legii, ci judecător.
1 Petru 4:17 Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și, dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?
18 Și, dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se vor face cel nelegiuit și cel păcătos?
...