miercuri, 6 ianuarie 2016

6, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:9-20, Suntem pe un teren de luptă, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Să-i fim plăcuți Domnului cum ne îmbrăcăm! Așa cum merg pe stradă sunt plăcut Domnului?
Nu întotdeauna se suprapun lucrurile plăcute Domnului cu lucrurile plăcute omului.
Înțelepciunea și priceperea duhovnicească nu vine decât prin Duhul Sfânt.
"Voi sunteți lumina lumii", va spune Domnul Hristos. Pe unde trecem trebuie să se aprindă lumina.
Copii, când suntem în dialog cu ei, vor copia ceea ce văd.
Faptele bune vizează binele celor din jurul nostru.
Când faci orice, îi este plăcut Domnului?
...

6, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:9-20, să-I fiți plăcuți în orice lucru, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Coloseni 1:9 De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească; 1:10 pentru ca, astfel, să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, 1:11 întăriți, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, 1:12 mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. 1:13 El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, 1:14 în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. 1:15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. 1:16 Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. 1:17 El este mai înainte de toate lucrurile, și toate se țin prin El. 1:18 El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. 1:19 Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El 1:20 și să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui.
Coloseni 1:10 "...să-I fiți plăcuți în orice lucru..."
Luca 2:52 Și Isus creștea în înțelepciune, în statură, și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ioan 8:29 Cel ce M-a trimis este cu Mine; Tatăl nu M-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-I este plăcut.”
1 Ioan 3:22 Și orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui.
A trăi o viață plăcută influențează răspunsul Domnului la rugăciune.
2 Corinteni 5:9 De aceea ne și silim să-I fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. 5:10 Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.
1 Tesaloniceni 4:1 Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm, în Numele Domnului Isus, să sporiți tot mai mult în privința aceasta.
Coloseni 1:9 "...să vă umpleți de cunoștința voii Lui..."
Efeseni 4:1 ... să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o,
Filipeni 1:27 Numai, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei,
1 Tesaloniceni 2:12 să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăția și slava Sa.
Cel credincios trebuie să aibă o purtare demnă de Domnul.
Patru acțiuni: 1) "aducând roade în tot felul de fapte bune"; 2) "crescând în cunoștința lui Dumnezeu", să-l cunoști pe El dintr-o trăire, dintr-o experiență; 3) Coloseni 1:11 întăriți, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie; 4) Coloseni 1:12 mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină.
Evrei 13:20 Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veșnic, a sculat din morți pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, 13:21 să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos.
...