miercuri, 28 ianuarie 2015

28, Miercuri

Zidire, seara
Predică, Mărturia de întoarcere la Dumnezeu, mesaj transmis prin Eric Podicco, apologet creştin, tradus de Ninel Lazăr Descarcă MP3
...
Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
Faptele apostolilor 26:18 ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, și de sub puterea Satanei la Dumnezeu; și să primească, prin credința în Mine, iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți.”
Dacă îl respingi pe Fiul, vei muri în păcatele tale.
1 Ioan 2:12 Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui.  2:13 Vă scriu, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris, copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl.  2:14 V-am scris, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari, și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, și ați biruit pe cel rău.
"fiindcă sunteți tari, și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, și ați biruit pe cel rău", m-a întărit în credința mea, când a trebuit să dau mărturie de întoarcerea la Dumnezeu.
Psalmi 1:1 Ferice de omul care ...  1:2 ... Își găsește plăcerea în Legea Domnului, și zi și noapte cugetă la Legea Lui!  1:3 El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc: tot ce începe, duce la bun sfârșit
...

duminică, 25 ianuarie 2015

25, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:18-23, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:18 Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și, după cum ați auzit că are să vină Antihrist, să știți că acum s-au ridicat mulți antihriști: prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă.  2:19 Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci, dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi; ci au ieșit, ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri.  2:20 Dar voi ați primit ungerea din partea Celui Sfânt și știți orice lucru.  2:21 V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr.  2:22 Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul.  2:23 Oricine tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl.
Despre Antihrist.
Este posibil ca acolo unde este lumina să fie și întunericul? Da.
"Este ceasul cel de pe urmă", de două ori se repetă.
Suntem chemați să ne ancorăm în adevărul lui Dumnezeu. Avem nevoie de Duhul adevărului care poate să biruiască duhul minciunii.
Mulți antihriști, nu puțini.
Domnul Hristos va birui pe Antihrist. De 6000 de ani se știe.
Minciuna este Antihristul, în viitor.
Tatăl și Fiul sunt Una în Cuvântul lui Dumnezeu.
Câtă nevoie avem de ungere!
1 Ioan 4:3 și orice duh care nu mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist
Domnul Isus Hristos este culmea binelui.
...

25, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:24, mesaj transmis prin Teo Toculeț Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:24 Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi.
Ce rămâne în voi la sfârșitul vieții?
Rămân doar valorile lui Dumnezeu, rămâne doar lucrarea Lui.
...

25, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:26-29; Ioan 14:15-17, 26; Ioan 16:5-15, mesaj transmis prin Ștefan Nicolae Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:26 V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. 2:27 Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată, și nu este o minciună, rămâneți în El, după cum v-a învățat ea. 2:28 Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru ca, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală și, la venirea Lui, să nu rămânem de rușine și depărtați de El. 2:29 Dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din El.
Ioan 14:15 Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele. 14:16 Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; 14:17 și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște; dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. 14:26 Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.
Ioan 16:5 Acum Mă duc la Cel ce M-a trimis; și nimeni din voi nu Mă întreabă: „Unde Te duci?” 16:6 Dar, pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. 16:7 Totuși vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite. 16:8 Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. 16:9 În ce privește păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; 16:10 în ce privește neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, și nu Mă veți mai vedea; 16:11 în ce privește judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. 16:12 Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. 16:13 Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. 16:14 El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi. 16:15 Tot ce are Tatăl este al Meu; de aceea am zis că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi.
Despre ungere.
Matei 19:30 Dar mulți din cei dintâi vor fi cei din urmă, și mulți din cei din urmă vor fi cei dintâi.
Păstrarea ungerii. În frică de Domnul și cutremur.
Amânarea ne face să regretăm veșnic.
Noi trebuie să vrem să-l urmăm pe Domnul și nu să simțim.
...

25, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:24-26, mesaj transmis prin David Banu Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:24 Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. 2:25 Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică. 2:26 V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească.
Iov 28:1 Argintul are o mină de unde se scoate și aurul are un loc de unde este scos ca să fie curățat. 28:2 Fierul se scoate din pământ și piatra se topește ca să dea arama. 28:3 Omul pune capăt întunericului, cercetează, până în ținuturile cele mai adânci, pietrele ascunse în negura și în umbra morții.
A rămâne în Fiul și în Tatăl. Creștinismul este părtășia cu Fiul și cu Tatăl.
Despre a avea o iubire pentru Dumnezeu. Îl iubim noi cu adevărat pe Hristos?
Ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Ieremia 2, poporul evreu s-a îndreptat înspre niște idoli. Ieremia 2:2 „Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta, când erai logodită, când Mă urmai în pustiu, într-un pământ nesemănat. 2:5 Așa vorbește Domnul: „Ce nelegiuire au găsit părinții voștri în Mine, de s-au depărtat de Mine…
Ieremia 2:13 Căci poporul Meu a săvârșit un îndoit păcat: M-au părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii, și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apă.
...

25, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Ioan 3:1-13, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ioan 3:1 Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. 3:2 Acesta a venit la Isus, noaptea, și I-a zis: „Învățătorule, știm că ești un Învățător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.” 3:3 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.” 3:4 Nicodim I-a zis: „Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască?” 3:5 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. 3:6 Ce este născut din carne este carne, și ce este născut din Duh este duh. 3:7 Nu te mira că ți-am zis: „Trebuie să vă nașteți din nou.” 3:8 Vântul suflă încotro vrea și-I auzi vuietul; dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul.” 3:9 Nicodim I-a zis: „Cum se poate face așa ceva?” 3:10 Isus i-a răspuns: „Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? 3:11 Adevărat, adevărat îți spun că Noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut; și voi nu primiți mărturia Noastră. 3:12 Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești, și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? 3:13 Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer.
72 de pași ai Lui, 72 de locații ale Lui, din glorie în zilele Sale pământești și iarăși în glorie.
...

miercuri, 21 ianuarie 2015

21, Miercuri - 5

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:21-33, Exemplu de supunere, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

21, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Ioan 13:34-35, Efeseni 5:25, mesaj transmis prin Titus Voci Descarcă MP3
...
Ioan 13:34 Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. 13:35 Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.”
Efeseni 5:25 Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea
...

21, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 4:26-27, mesaj transmis prin Cornel Ciucă Descarcă MP3
...
Efeseni 4:26 „Mâniați-vă, și nu păcătuiți.” Să n-apună soarele peste mânia voastră 4:27 și să nu dați prilej diavolului.
...

21, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:21-33, Exemple practice, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

21, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:21-33, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Efeseni 5:21 Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. 5:22 Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului; 5:23 căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. 5:24 Și după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. 5:25 Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, 5:26 ca s-o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, 5:27 ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. 5:28 Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși. 5:29 Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica; 5:30 pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui. 5:31 „De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și cei doi vor fi un singur trup.” 5:32 Taina aceasta este mare – (Vorbesc despre Hristos și despre Biserică). – 5:33 Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine; și nevasta să se teamă de bărbat.
...

duminică, 18 ianuarie 2015

18, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:15-29, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:15 Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. 2:16 Căci tot ce este în lume: pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. 2:17 Și lumea și pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. 2:18 Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și, după cum ați auzit că are să vină Antihrist, să știți că acum s-au ridicat mulți antihriști: prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. 2:19 Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci, dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi; ci au ieșit, ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. 2:20 Dar voi ați primit ungerea din partea Celui Sfânt și știți orice lucru. 2:21 V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. 2:22 Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. 2:23 Oricine tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. 2:24 Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. 2:25 Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică. 2:26 V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. 2:27 Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată, și nu este o minciună, rămâneți în El, după cum v-a învățat ea. 2:28 Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru ca, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală și, la venirea Lui, să nu rămânem de rușine și depărtați de El. 2:29 Dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din El.
...

18, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:15-29, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Ai voie ca și creștin să urăști?
Depinde cum îți canalizezi aceste sentimente.
Care ar trebui să fie relația noastră cu lumea?
Coloseni 2:20 Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea
Romani 13:13 Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții; nu în curvii și în fapte de rușine; nu în certuri și în pizmă;  13:14 ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziți poftele.
O relație de indiferență, de a fi mort față de lume.
Să iubim pe frați și să nu iubim lumea.
...

18, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:17, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:17 Și lumea și pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.
Lui Dumnezeu i-au trebuit 40 de ani ca să scoată Egiptul din inimile evreilor
...

18, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:15-29, Filimon 1:23-24, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
Filimon 1:23 Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Isus, îți trimite sănătate;  1:24 tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru.
O echipă de evanghelizare de excepție.
Scopul acestui sistem, al lumii, este să ne incite la păcat.
Ce este în lume contra la ce prețuiește Dumnezeu.
Este curaj să fi credincios.
Loialitatea în căsătorie. Fiți credincioși soției voastre viitoarea de acum.
Dumnezeu apreciază hărnicia. Dar distracția este o valoare pentru lume.
Galateni 5:19 Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea,  5:20 închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide,  5:21 pizmele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea.
Oamenii păcătuiesc pentru că păcatul este scris în fibra lor.
Lăudăroșia vieții este dorința de a îi depăși pe ceilalți, de a te ridica deasupra celorlalți.
Pofta ochilor. Acan a văzut o pradă de război și a luat-o deși nu avea voie. David s-a suit pe acoperișul palatului când nu era la război și a văzut și a poftit.
...

18, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Ioan 5:17-30, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Ioan 5:17 Dar Isus le-a răspuns: „Tatăl Meu lucrează până acum; și Eu, de asemenea, lucrez.” 5:18 Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua Sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său și Se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. 5:19 Isus a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; și tot ce face Tatăl face și Fiul întocmai. 5:20 Căci Tatăl iubește pe Fiul și-I arată tot ce face; și-I va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă minunați. 5:21 În adevăr, după cum Tatăl învie morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. 5:22 Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, 5:23 pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl, care L-a trimis. 5:24 Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele și crede în Cel ce M-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. 5:25 Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, și cei ce-l vor asculta vor învia. 5:26 Căci, după cum Tatăl are viața în Sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în Sine. 5:27 Și I-a dat putere să judece, întrucât este Fiu al omului. 5:28 Nu vă mirați de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui 5:29 și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață; iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. 5:30 Eu nu pot face nimic de la Mine însumi: judec după cum aud; și judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis.
...

miercuri, 14 ianuarie 2015

14, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:24, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Efeseni 5:24 Și după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile.
...

14, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:21, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Efeseni 5:21 Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos.
...

14, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:18, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Efeseni 5:18 Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh.
...

14, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:18-33, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Efeseni 5:18 Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. 5:19 Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. 5:20 Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos. 5:21 Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. 5:22 Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului; 5:23 căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. 5:24 Și după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. 5:25 Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, 5:26 ca s-o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, 5:27 ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. 5:28 Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși. 5:29 Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica; 5:30 pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui. 5:31 „De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și cei doi vor fi un singur trup.” 5:32 Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos și despre Biserică). – 5:33 Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine; și nevasta să se teamă de bărbat.
...

duminică, 11 ianuarie 2015

11, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:14-17, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:15 Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. 2:16 Căci tot ce este în lume: pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. 2:17 Și lumea și pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.
Mântuirea lui Dumnezeu se tratează cu responsabilitate.
Natura cea nouă a celui credincios îl face responsabil.
"Nu iubiți lumea", ce înseamnă?
Lumea: 1) natura, creația lui Dumnezeu, suntem chemați să prețuim creația lui Dumnezeu; 2) mulțimea oamenilor, "cu dragostea de frați iubirea de oameni", doar fanaticii religioși urăsc pe oameni, iubirea de oameni este o trăsătură a omului credincios, îi iubim ca suflete veșnice; 3) lumea ca sistem păcătos, este viața păcătoasă, este viața centrată în jurul omului, când omul se iubește pe sine însuși pofta lui ajunge nesățioasă.
Nu trebuie să ne izolăm de lume. Domnul Isus a fost între oameni dar nu ca ei.
Natura nouă a celui păcătos se face vizibilă prin sfințenie.
Conectat la internet cu limite, cu rațiune. Satan a prins cu această dependență oameni de orice vârstă.
Mai bine fă ceva pentru Dumnezeu, cu aceea vei merge în cer.
1 Ioan 2:17 Și lumea și pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.
...

11, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:12-18, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Aproape toate domeniile de viață ne sunt confruntate.
Care ar fi nivelul sau etapa de creștere în care mă aflu?
Ce transmite Ioan copilașilor, celor nou întorși la Dumnezeu: "Păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui"; "ați cunoscut pe Tatăl".
Copilul trebuie să cunoască identitatea sa: "ați cunoscut pe Tatăl".
Ioan 17:3 Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.
Viața veșnică o are credinciosul dacă păstrează relația cu Dumnezeu Tatăl său.
1 Petru 2:2 și, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire,
Efeseni 4:14

2 Petru 3:8
Evrei 5:12 În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. 5:13 Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. 5:14 Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuințare, să deosebească binele și răul.
1 Ioan 1:6 Dacă zicem că avem părtășie cu El, și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul.
Faptele apostolilor 4:13 Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând; și au priceput că fuseseră cu Isus.
Scopul nu este să devenim părinți ci ca să ne asemănăm cu Domnul Isus.
...

11, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 5:12-18, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:12 Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui.  2:13 Vă scriu, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris, copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl.  2:14 V-am scris, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari, și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, și ați biruit pe cel rău.  2:15 Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.  2:16 Căci tot ce este în lume: pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume.  2:17 Și lumea și pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.  2:18 Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și, după cum ați auzit că are să vină Antihrist, să știți că acum s-au ridicat mulți antihriști: prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă.
Suntem uniți cu Domnul Isus atunci când avem păcatele iertate.
Faptele apostolilor 4:12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.”
Romani 3:23 Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.  3:24 Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.
1 Timotei 2:5 Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos,  2:6 care S-a dat pe Sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți;
...

11, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 12:28-29, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 12:28 Fiindcă am primit, dar, o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, 12:29 fiindcă Dumnezeul nostru este „un foc mistuitor”.
...

miercuri, 7 ianuarie 2015

7, Miercuri - 6

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:20, mesaj transmis prin Cornel Ciucă Descarcă MP3
...
Efeseni 5:20 Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile
...

7, Miercuri - 5

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:16, Psalmul 90:12, mesaj transmis prin Teo Toculeț Descarcă MP3
...
Efeseni 5:16 Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele.
Psalmi 90:12 Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă!
...

7, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:20, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Efeseni 5:20 Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.
...

7, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:15-33, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

7, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:22-33, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă MP3
...
Efeseni 5:22 Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului; 5:23 căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. 5:24 Și după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. 5:25 Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, 5:26 ca s-o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, 5:27 ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. 5:28 Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși. 5:29 Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica; 5:30 pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui. 5:31 „De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și cei doi vor fi un singur trup.” 5:32 Taina aceasta este mare – (Vorbesc despre Hristos și despre Biserică). – 5:33 Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine; și nevasta să se teamă de bărbat.
Prima familie de pe pământ, a lui Adam și Eva.
...

7, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:15-33, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Efeseni 5:15 Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. 5:16 Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. 5:17 De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. 5:18 Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. 5:19 Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. 5:20 Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos. 5:21 Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. 5:22 Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului; 5:23 căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. 5:24 Și după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. 5:25 Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, 5:26 ca s-o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, 5:27 ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. 5:28 Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși. 5:29 Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica; 5:30 pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui. 5:31 „De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și cei doi vor fi un singur trup.” 5:32 Taina aceasta este mare – . – 5:33 Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine; și nevasta să se teamă de bărbat.
...

duminică, 4 ianuarie 2015

4, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Luca 10:25-28,36,37, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Luca 10:25 Un învățător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus și I-a zis: „Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?” 10:26 Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citești în ea?” 10:27 El a răspuns: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău; și pe aproapele tău ca pe tine însuți.” 10:28 „Bine ai răspuns”, i-a zis Isus, „fă așa, și vei avea viața veșnică.” 10:36 Care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?” 10:37 „Cel ce și-a făcut milă cu el”, a răspuns învățătorul Legii. „Du-te de fă și tu la fel”, i-a zis Isus.
...

4, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:3-6, mesaj transmis prin Emi Bălăceanu Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:3 Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui. 2:4 Cine zice: „Îl cunosc”, și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos, și adevărul nu este în el. 2:5 Dar cine păzește Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită; prin aceasta știm că suntem în El. 2:6 Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus
...

4, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:7-11, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:7 Preaiubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul pe care l-ați auzit. 2:8 Totuși vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât și cu privire la voi; căci întunericul se împrăștie, și lumina adevărată și răsare chiar. 2:9 Cine zice că este în lumină, și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. 2:10 Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină, și în el nu este niciun prilej de poticnire. 2:11 Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric, și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.
...

4, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 14:22-33, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Matei 14:22 Îndată după aceea, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie și să treacă înaintea Lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. 14:23 După ce a dat drumul noroadelor, S-a suit pe munte să Se roage, singur la o parte. Se înnoptase, și El era singur acolo. 14:24 În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării; căci vântul era împotrivă. 14:25 Când se îngâna ziua cu noaptea, Isus a venit la ei, umblând pe mare. 14:26 Când L-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis: „Este o nălucă!” Și, de frică, au țipat. 14:27 Isus le-a zis îndată: „Îndrăzniți, Eu sunt; nu vă temeți!” 14:28 „Doamne”, I-a răspuns Petru, „dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape.” 14:29 „Vino!”, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. 14:30 Dar, când a văzut că vântul era tare, s-a temut; și, fiindcă începea să se afunde, a strigat: „Doamne, scapă-mă!” 14:31 Îndată, Isus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis: „Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?” 14:32 Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. 14:33 Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Isus și I-au zis: „Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu!”
...

joi, 1 ianuarie 2015

1, Joi

Zidire, dimineața
Predică, 2 Împărați 4:1-7, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
2 Împărați 4:1 O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: „Robul tău, bărbatul meu, a murit, și știi că robul tău se temea de Domnul; și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-I facă robi.” 4:2 Elisei i-a zis: „Ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă?” Ea a răspuns: „Roaba ta n-are acasă decât un vas cu untdelemn.” 4:3 Și el a zis: „Du-te de cere vase de afară de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere puține. 4:4 Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi; toarnă din untdelemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline.” 4:5 Atunci ea a plecat de la el. A închis ușa după ea și după copiii ei; ei îi apropiau vasele, și ea turna din untdelemn în ele. 4:6 Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: „Mai dă-mi un vas.” Dar el i-a răspuns: „Nu mai este niciun vas.” Și n-a mai curs untdelemn. 4:7 Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta. Și el a zis: „Du-te de vinde untdelemnul și plătește-ți datoria; iar cu ce va rămâne, vei trăi tu și fiii tăi.”
...