miercuri, 13 mai 2015

13, Miercuri - 6

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:1-11, Câți ani ai de la nașterea din nou?, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

13, Miercuri - 5

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:4-5, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Filipeni 1:4 În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie, 1:5 pentru partea pe care o luați la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum.
Cum a fost cea dintâi zi când Dumnezeu s-a îndurat de noi.
"din cea dintâi zi până acum"
(Filipeni 1:5)
Filipeni 1:6 Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.
Partea la Evanghelie.
"din cea dintâi zi până acum
Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos."
Se referă la statornicia filipenilor în vestirea evangheliei.
"ziua lui Isus Hristos". Ca scop este ziua venirii Domnului Isus Hristos.
Filipeni 2:16 ținând sus Cuvântul vieții; așa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.
Filipeni 1:10 ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos,
Filipeni 1:7 ... fiindcă vă port în inima mea ...
Filipeni 1:7 ... voi sunteți toți părtași aceluiași har...
Filipeni 1:7 Este drept să gândesc astfel despre voi...
Epistola către Filipeni este plină de sensibilitate și ne învață cum să gândim Cristic.
...

13, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:11, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...
Filipi are episcopi și diaconi, deci era o biserică mare.
Are lucruri comune cu adunarea din Efeseni.
...

13, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:1-11, Povestea cu robul răscumpărat, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

13, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:1-11, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Cuvântul bucurie apare de șaisprezece ori.
O echipă de robi, Pavel și Timotei.
Faptele apostolilor 16:6 Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia... 16:7 Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie.
Este important să-ți faci planuri, dar toate planurile pe care le faci să poarte sintagma "dacă va voi Duhul".
Faptele apostolilor 16:8 Au trecut atunci prin Misia și s-au coborât la Troa. 16:9 Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om din Macedonia stătea în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte: „Treci în Macedonia și ajută-ne!”
Filipi este poarta de intrare către continentul nostru.
Vestirea Cuvântului, Dumnezeu a rânduit-o să se facă în echipă.
Filipeni 1:1 ...către toți sfinții în Hristos Isus care sunt în Filipi...
Biserica este în Filipi.
Biserica aceasta este în Carol Davila. Faptul că suntem și în lume, arată că avem o datorie.
Apostolul a păstrat numai aducerile aminte plăcute.
Filipeni 1:3 Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi.
El își aduce aminte de ce a fost frumos, ce a fost de la Dumnezeu.
Filipeni 1:4 În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie,
Să te rogi cu bucurie. Pavel se roagă cu bucurie.
Ascultarea aduce bucurie. Supunerea față de voia lui Dumnezeu era un izvor sigur de bucurie.
Un rob credincios se va bucura de atenția specială a stăpânului său, cât și de atenția celorlalți robi ascultători.
...

13, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:1-11, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Filipeni 1:1 Pavel și Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toți sfinții în Hristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii și diaconii: 1:2 Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos! 1:3 Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. 1:4 În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie, 1:5 pentru partea pe care o luați la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum. 1:6 Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. 1:7 Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât, atât în lanțurile mele cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har. 1:8 Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă, în Isus Hristos. 1:9 Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, 1:10 ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos, 1:11 plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu.
Apostolul Pavel se simte legat de biserica căreia îi scrie.
...