miercuri, 13 ianuarie 2016

13, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:9-20, mesaj transmis prin Nelu Zărnescu Descarcă MP3
...
Era acest cult al gnosticilor care spuneau că învățătura lor era mai presus de învățătura apostolilor.
Ce învățătură dau altora?
Coloseni 1:9 ... să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească;
"Tatăl M-a învățat ce să spun și cum să spun"
"Vorbirea voastră să fie totdeauna plină de har"
Coloseni 1:12 mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină.
"moștenirea ... în lumină"
Coloseni 1:13 El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui,
"Împărăția Fiului dragostei Lui"
Dragostea din Dumnezeu este eternă.
Coloseni 1:15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea.
Slava Domnului Isus Hristos.
Coloseni 1:16 Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El.
Ierarhia angelică, "domniile și stăpânirile care sunt în locurile cerești".
Coloseni 1:18 El este Capul trupului, al Bisericii...
...

13, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:9-20, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Coloseni 1:9 De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească; 1:10 pentru ca, astfel, să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, 1:11 întăriți, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, 1:12 mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. 1:13 El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, 1:14 în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. 1:15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. 1:16 Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. 1:17 El este mai înainte de toate lucrurile, și toate se țin prin El. 1:18 El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. 1:19 Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El 1:20 și să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui.
...