miercuri, 26 august 2015

26, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:2,5,12 Gândul unității, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Filipeni 2:5 Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus
Gândul unității.
Filipeni 2:2 faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând.
Gândul Domnului Isus Hristos de unitate.
Unitatea nu înseamnă uniformitate, ci unitatea înseamnă ascultare.
Trebuie să învățăm să ne supunem unii altora, și în primul rând lui Dumnezeu.
Filipeni 2:12 Astfel, dar, preaiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători...
Filipeni 2:12 ... duceți până la capăt mântuirea voastră ...
Filipeni 3:15 Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți...
Ca poziție suntem copii ai lui Dumnezeu. La nivelul duhurilor noastre suntem desăvârșiți.
Dar la nivelul sufletelor noastre încă nu am ajuns desăvârșiți. Ne putem aduce acest aport: "duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur" (Filipeni 2:12)
Exemple în ce privește simțirea. Filipeni 2:19 Nădăjduiesc, în Domnul Isus, să vă trimit în curând pe Timotei ...  2:20 Căci n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră.
Apoi este terenul alegerilor din sufletul nostru. Alegeri sfinte care se leagă de fiecare moment vremelnic.
Apoi teritoriul gândurilor din sufletul nostru. Cum gândești este direcția în care vei merge ca și credincios.
Filipeni 2:12 duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur
Filipeni 2:13 Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea.
Dar când privim în spatele cortinei, vedem pe Tatăl ceresc care a lucrat în noi, care ne dă și voința și înfăptuirea.
1 Cronici 29:12 De la Tine vine bogăția și slava, Tu stăpânești peste tot, în mâna Ta este tăria și puterea, și mâna Ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile.
În spatele acestei responsabilități a credinciosului este mâna tare a Tatălui ceresc.
Filipeni 2:12 ... ați fost ascultători ... nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea.
Cheia primirii mântuirii este ascultarea.
Nu putem vorbi despre mântuire fără ascultare.
Avem și noi astăzi printre noi modele care urmează pe Hristos.
Dar sunt și trei exemple negative;:
1) să-ți cauți propriul interes, Filipeni 2:21 Ce-i drept, toți umblă după foloasele lor, și nu după ale lui Isus Hristos.
2) cârtirea și șovăiala, Filipeni 2:14 Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli,
Dușmanii ascultării.
Filipeni 2:15 ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume,
...

26, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:5,12-30, mesaj transmis prin Nelu Zărnescu Descarcă MP3
...
Filipeni 2:5 Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus
Filipeni 2:12 Astfel, dar, preaiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. 2:13 Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. 2:14 Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, 2:15 ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, 2:16 ținând sus Cuvântul vieții; așa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. 2:17 Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur, și mă bucur cu voi toți. 2:18 Tot așa și voi, bucurați-vă, și bucurați-vă împreună cu mine. 2:19 Nădăjduiesc, în Domnul Isus, să vă trimit în curând pe Timotei, ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi. 2:20 Căci n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. 2:21 Ce-i drept, toți umblă după foloasele lor, și nu după ale lui Isus Hristos. 2:22 Știți râvna lui încercată; cum, ca un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. 2:23 Pe el, dar, nădăjduiesc să vi-l trimit, de îndată ce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine. 2:24 Și am încredere în Domnul că în curând voi veni și eu. 2:25 Am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele. 2:26 Căci dorea fierbinte să vă vadă pe toți; și era foarte mâhnit, pentru că aflaserăți că a fost bolnav. 2:27 Ce-i drept, a fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare. 2:28 L-am trimis, dar, cu atât mai în grabă, ca să-l vedeți și să vă bucurați iarăși și să fiu și eu mai puțin mâhnit. 2:29 Primiți-l deci în Domnul, cu toată bucuria; și prețuiți pe astfel de oameni. 2:30 Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc, ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine.
Mântuirea dusă până la capăt.
Domnul Hristos este Lumina.
Ioan 1:4 În El era viața, și viața era lumina oamenilor. 1:5 Lumina luminează în întuneric, și întunericul n-a biruit-o.
Filipeni 2:15 ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume,
Lumina nu vorbește, ea strălucește.
Aceasta-i viața de credință: să trăiești pentru alții.
Filipeni 2:21 Ce-i drept, toți umblă după foloasele lor, și nu după ale lui Isus Hristos.
Filipeni 2:17 Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur, și mă bucur cu voi toți. 2:18 Tot așa și voi, bucurați-vă, și bucurați-vă împreună cu mine.
Filipeni 2:21 Ce-i drept, toți umblă după foloasele lor, și nu după ale lui Isus Hristos.
Să nu facem parte din acești toți care umblă după foloasele lor. Care este folosul lui Hristos din umblarea noastră împreună cu noi?
Dedicarea întâi față de Domnul și apoi față de frați.
Filipeni 2:26 Căci dorea fierbinte să vă vadă pe toți; și era foarte mâhnit, pentru că aflaserăți că a fost bolnav.
Filipeni 2:30 Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc, ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine.
Aceasta cere jertfă ca să te dai Domnului și fraților.
...