miercuri, 19 aprilie 2017

19 apr. 2017, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 6:51-52, Ce anume nu înțeleseseră ucenicii?, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 6:51 ... Ei au rămas uimiți și înmărmuriți,
52 căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită.
Ce anume nu înțeleseseră ucenicii? Puterea Domnului Isus Hristos, dumnezeirea Lui, atotputernicia Lui.
...

19 apr. 2017, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 6:45-52, Isus umblă pe mare, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 6:45 Îndată, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie și să treacă înaintea Lui de cealaltă parte, spre Betsaida. În timpul acesta, El avea să dea drumul norodului.
46 După ce Și-a luat rămas-bun de la norod, S-a dus în munte ca să Se roage.
47 Când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Isus era singur pe țărm.
48 A văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea, căci vântul le era împotrivă. Și, într-a patra strajă din noapte, a mers la ei umblând pe mare și voia să treacă pe lângă ei.
49 Când L-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă și au țipat,
50 pentru că toți L-au văzut și s-au înspăimântat. Isus a vorbit îndată cu ei și le-a zis: „Îndrăzniți, Eu sunt, nu vă temeți!”
51 Apoi S-a suit la ei în corabie și a stat vântul. Ei au rămas uimiți și înmărmuriți,
52 căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită.
...