sâmbătă, 29 octombrie 2016

29 oct. 2016, Sâmbătă - 10

Zidire, după-amiaza
Predică, 1 Corinteni 12:31; 14:5; 1 Timotei 3:12-13, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Corinteni 12:31 Umblați dar după darurile cele mai bune. Și vă voi arăta o cale nespus mai bună.
1 Corinteni 14:5 Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi, pentru ca să capete Biserica zidire sufletească.
1 Timotei 3:12 Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor.
13 Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Isus.
...

29 oct. 2016, Sâmbătă - 9

Zidire, după-amiaza
Predică, Întrebări și răspunsuri, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Cum trebuie să fie un ucenic al Domnului Isus?
2 Cum pot să înțeleg că Domnul Isus mă cheama la ucenicie?
3 Cum înțeleg cei din jurul meu că sunt un ucenic al Domnului Isus?
...

29 oct. 2016, Sâmbătă - 8

Zidire, după-amiaza
Predică, Întrebări și răspunsuri, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Care sunt darurile spirituale?
2 Ucenicului Domnului Isus îi este permis să poarte inele, brățări și alte podoabe?
...

29 oct. 2016, Sâmbătă - 7

Zidire, prânz
Predică, Efeseni 4:14-16, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Efeseni 4:14 ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire,
15 ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
16 Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste.
...

29 oct. 2016, Sâmbătă - 6

Zidire, prânz
Predică, Ucenicul Timotei, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă fișierul audio MP3
...

29 oct. 2016, Sâmbătă - 5

Zidire, prânz
Predică, 1 Petru 2:12, mesaj transmis prin Novac Prică Descarcă fișierul audio MP3
...
1 Petru 2:12 Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.
...

29 oct. 2016, Sâmbătă - 4

Zidire, dimineața
Predică, Tit 2:14, mesaj transmis prin Daniel Simion Descarcă fișierul audio MP3
...
Tit 2:14 El S-a dat pe Sine Însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege și să-și curățească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.
...

29 oct. 2016, Sâmbătă - 3

Zidire, dimineața
Predică, Luca 6:40, mesaj transmis prin Emil Nedelcu Descarcă fișierul audio MP3
...
Luca 6:40 Ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui.
...

29 oct. 2016, Sâmbătă - 2

Zidire, dimineața
Predică, Matei 28:18-19, mesaj transmis prin Ionel Grosu Descarcă fișierul audio MP3
...
Matei 28:18 Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ.
19 Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
...

29 oct. 2016, Sâmbătă - 1

Zidire, dimineața
Predică, Marcu 2:15-18, mesaj transmis prin Robert Gabi Dragomir Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 2:15 Pe când ședea Isus la masă în casa lui Levi, mulți vameși și păcătoși au șezut și ei la masă cu El și cu ucenicii Lui; căci erau mulți care mergeau de obicei după El.
16 Cărturarii și fariseii, când L-au văzut mâncând cu vameșii și cu păcătoșii, au zis ucenicilor Lui: „De ce mănâncă El și bea cu vameșii și cu păcătoșii?”
17 Isus, când a auzit acest lucru, le-a zis: „Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.”
18 Ucenicii lui Ioan și fariseii obișnuiau să postească. Ei au venit și au zis lui Isus: „Pentru ce ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, iar ucenicii Tăi nu postesc?”
...