duminică, 29 martie 2015

29, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 4:5-6, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
1 Ioan 4:5 Ei sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume, și lumea îi ascultă. 4:6 Noi însă suntem din Dumnezeu;
1 Ioan 2:20 Dar voi ați primit ungerea din partea Celui Sfânt și știți orice lucru.
2 Ioan 1:9 Oricine o ia înainte, și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul. 1:10 Dacă vine cineva la voi, și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-I ziceți: „Bun venit!”
Romani 16:17 Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei.
1 Corinteni 5:11 Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice „frate”, totuși este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau bețiv, sau hrăpăreț; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați.
1 Corinteni 16:22 Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, să fie anatema! „Maranata!” (Domnul nostru vine!)
Dragostea este însăși natura lui Dumnezeu.
1 Ioan 4:9 Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. 4:10 Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre.
1 Ioan 2:2 El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.
...

29, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 4:7-8, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
1 Ioan 4:7 Preaiubiților, să ne iubim unii pe alții; căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. 4:8 Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.
Nucleul fierbinte al vieții de credință. Dragostea este cel mai fierbinte subiect care ține de viața de credință.
"Dragostea este de la Dumnezeu". Este o veste bună, pot apela, mă pot umple cu acest izvor de la Dumnezeu.
"Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu." (1 Ioan 4:7)
Și reversul este adevărat: "Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu". (1 Ioan 4:8)
Ce înseamnă de fapt să iubești?
Dragostea adevărată nu înseamnă numai să dăruiești ci și să te dăruiești.
2 Corinteni 8:5 Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului, și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu.
Ce nu înseamnă să iubești? …

Ce înseamnă dragostea?
1) Să-ți părăsești confortul personal.
2) A iubi cu adevărat înseamnă să slujești. Nopți în rugăciune, apoi făcând bine la toți oamenii: Domnul Isus Hristos.
Deuteronomul 22:4 Dacă vezi măgarul fratelui tău sau boul lui căzut pe drum, să nu-l ocolești, ci să-I ajuți să-l ridice.
O faptă bună făcută chiar și aceluia cu care nu ești în relații bune.
3) De a tăcea. Să știi să taci. Pe drumul de suferință a Domnului Isus Hristos. La sfârșitul drumului de suferință a știut să tacă.
Psalmi 37:7 Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele.
4) Chiar pentru vrăjmașii tăi.
Matei 5:44 Dar Eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri …
Matei 5:48 Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.
Să nu porți ranchiună, dar să ierți
5) Să binecuvântezi pe cei care te blestemă.
Cel mai răspândit păcat în Biserică este bârfa.
6) Faceți bine celor ce vă urăsc.
7) Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc
"Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu; fiindcă Dumnezeu este dragoste."
...

29, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 4:7-8, mesaj transmis prin Daniel Nicoară Descarcă MP3
...
1 Ioan 4:7 Preaiubiților, să ne iubim unii pe alții; căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. 4:8 Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.
...

29, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 4:1-21, mesaj transmis prin Daniel Coteanu Descarcă MP3
...
1 Ioan 4:1 Preaiubiților, să nu dați crezare oricărui duh; ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. 4:2 Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta: orice duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu; 4:3 și orice duh care nu mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. 4:4 Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu; și i-ați biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. 4:5 Ei sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume, și lumea îi ascultă. 4:6 Noi însă suntem din Dumnezeu; cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și duhul rătăcirii. 4:7 Preaiubiților, să ne iubim unii pe alții; căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. 4:8 Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. 4:9 Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. 4:10 Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. 4:11 Preaiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. 4:12 Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi, și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. 4:13 Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. 4:14 Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. 4:15 Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, și el în Dumnezeu. 4:16 Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste; și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, și Dumnezeu rămâne în el. 4:17 Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta; astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. 4:18 În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârșită izgonește frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. 4:19 Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi. 4:20 Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu”, și urăște pe fratele său, este un mincinos; căci, cine nu iubește pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? 4:21 Și aceasta este porunca pe care o avem de la El: cine iubește pe Dumnezeu iubește și pe fratele său.
...