miercuri, 28 ianuarie 2015

28, Miercuri

Zidire, seara
Predică, Mărturia de întoarcere la Dumnezeu, mesaj transmis prin Eric Podicco, apologet creştin, tradus de Ninel Lazăr Descarcă MP3
...
Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
Faptele apostolilor 26:18 ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, și de sub puterea Satanei la Dumnezeu; și să primească, prin credința în Mine, iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți.”
Dacă îl respingi pe Fiul, vei muri în păcatele tale.
1 Ioan 2:12 Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui.  2:13 Vă scriu, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris, copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl.  2:14 V-am scris, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari, și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, și ați biruit pe cel rău.
"fiindcă sunteți tari, și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, și ați biruit pe cel rău", m-a întărit în credința mea, când a trebuit să dau mărturie de întoarcerea la Dumnezeu.
Psalmi 1:1 Ferice de omul care ...  1:2 ... Își găsește plăcerea în Legea Domnului, și zi și noapte cugetă la Legea Lui!  1:3 El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc: tot ce începe, duce la bun sfârșit
...