miercuri, 8 iulie 2015

8, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:1-11, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Aceste gânduri vin dintr-o inimă plină, care se bucura.
O inimă mulțumită este ca unul care are înainte în permanență un ospăț.
Apostolul Pavel spune: dacă aveți vreo fărâmă, ceva în inima credinciosului, acestea pot să stea în inima caracterului unui lucrător.
2 Corinteni 8:2 În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor.
Sărăcia lor lucie, dar aveau valori cerești. Este de-ajuns să aveți ceva din aceste valori ca sa aducă o notă comună cu scopul ca toate să aibă aceeași sursă: în Domnul Isus Hristos și în dragostea Lui.
"Pune-le în lucrare", face ca să se schimbe atitudinea inimii noastre și atitudinea ființei noastre.
Apostolul Pavel este învățat să aibă o smerenie copleșitoare. Privește întotdeauna la cei credincioși prin prisma răscumpărării Domnului Isus Hristos.
...

8, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 2:1-2, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Filipeni 2:1 Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, 2:2 faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând.
Caracteristici ale unei vieți de evlavie. "dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare", oare acestea sunt niște expresii ale unui limbaj străin?
La ce apostolul Pavel trage concluzia prin acel "Deci"? Este extraordinar viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o.
Viața din Dumnezeu este aceea care aduce totdeauna viață, viață din Dumnezeu. Noi ce așteptăm din partea lui Dumnezeu?
Este o greșeală enormă să vi la adunare și să nu te aștepți să primești nimic.
Avem noi oare așteptări atunci când venim la adunare?
O viață de credință normală aduce o viață de evlavie.
"Îndemnare în Hristos".
Duhul de acuzare nu vine din partea Domnului Isus Hristos. Cel rău este numit acuzatorul.
Romani 8:12 Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești, ca să trăim după îndemnurile ei.
"Mângâiere în dragoste".
1 Corinteni 15:33 ... „Tovărășiile rele strică obiceiurile bune”.
Romani 12:1 Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. 16:17 Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei.
1 Timotei 2:1 Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii,
"Sfatul este o candelă iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții".
Filipeni 2:2 faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând.
Bucuria devină o bucurie deplină în unitate deplină.
Ce înseamnă "o simțire, o dragoste, un suflet și un gând" ?
Pe terenul acesta al sufletului suntem atât de diferiți!
Această completare pe terenul acesta sufleteasc ca în funcție de situație fiecare să ne aducem aportul.
...