duminică, 4 ianuarie 2015

4, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Luca 10:25-28,36,37, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Luca 10:25 Un învățător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus și I-a zis: „Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?” 10:26 Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citești în ea?” 10:27 El a răspuns: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău; și pe aproapele tău ca pe tine însuți.” 10:28 „Bine ai răspuns”, i-a zis Isus, „fă așa, și vei avea viața veșnică.” 10:36 Care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?” 10:37 „Cel ce și-a făcut milă cu el”, a răspuns învățătorul Legii. „Du-te de fă și tu la fel”, i-a zis Isus.
...

4, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:3-6, mesaj transmis prin Emi Bălăceanu Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:3 Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui. 2:4 Cine zice: „Îl cunosc”, și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos, și adevărul nu este în el. 2:5 Dar cine păzește Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită; prin aceasta știm că suntem în El. 2:6 Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus
...

4, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:7-11, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:7 Preaiubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul pe care l-ați auzit. 2:8 Totuși vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât și cu privire la voi; căci întunericul se împrăștie, și lumina adevărată și răsare chiar. 2:9 Cine zice că este în lumină, și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. 2:10 Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină, și în el nu este niciun prilej de poticnire. 2:11 Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric, și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.
...

4, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Matei 14:22-33, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Matei 14:22 Îndată după aceea, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie și să treacă înaintea Lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. 14:23 După ce a dat drumul noroadelor, S-a suit pe munte să Se roage, singur la o parte. Se înnoptase, și El era singur acolo. 14:24 În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării; căci vântul era împotrivă. 14:25 Când se îngâna ziua cu noaptea, Isus a venit la ei, umblând pe mare. 14:26 Când L-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis: „Este o nălucă!” Și, de frică, au țipat. 14:27 Isus le-a zis îndată: „Îndrăzniți, Eu sunt; nu vă temeți!” 14:28 „Doamne”, I-a răspuns Petru, „dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape.” 14:29 „Vino!”, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. 14:30 Dar, când a văzut că vântul era tare, s-a temut; și, fiindcă începea să se afunde, a strigat: „Doamne, scapă-mă!” 14:31 Îndată, Isus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis: „Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?” 14:32 Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. 14:33 Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Isus și I-au zis: „Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu!”
...