miercuri, 17 august 2016

17, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 4:7-9, Darul vorbirii, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Coloseni 4:7 Tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele preaiubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. 8 Vi l-am trimis înadins, ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. 9 L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și preaiubit, care este dintr-ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici.
...

17, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 4:7-18, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Coloseni 4:7 Tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele preaiubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. 8 Vi l-am trimis înadins, ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. 9 L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și preaiubit, care este dintr-ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. 10 Aristarh, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate; tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba (cu privire la care ați primit porunci… dacă vine la voi, să-l primiți bine), 11 și Isus, zis Iust: ei sunt din numărul celor tăiați împrejur, și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru Împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere. 12 Epafra, care este dintr-ai voștri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârșiți și deplin încredințați, să stăruiți în voia lui Dumnezeu. 13 Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru cei din Ierapole. 14 Luca, doctorul preaiubit, și Dima vă trimit sănătate. 15 Spuneți sănătate fraților din Laodiceea și lui Nimfa și bisericii din casa lui. 16 După ce va fi citită această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în Biserica laodiceenilor; și voi, la rândul vostru, să citiți epistola care vă va veni din Laodiceea. 17 Și spuneți lui Arhip: „Ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul”. 18 Urarea de sănătate este cu mâna mea: Pavel. Aduceți-vă aminte de lanțurile mele. Harul să fie cu voi! Amin.
...