duminică, 20 septembrie 2015

20, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:17-24, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Singura epistolă care tratează cu precădere subiectul apostaziei.
...

20, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:20-21, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
Iuda 1:20 Dar voi, preaiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, 1:21 țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică.
Trebuie să-l cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este. Dacă-l cunoaștem știm ce putem să-i cerem.
Romani 8:26 Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite.
Iuda 1:21 țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu ...
Evrei 3:12 Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel Viu.
Iuda 1:21 ... așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică.
Apocalipsa 22:12 „Iată, Eu vin curând; și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. 22:20 Cel ce adeverește aceste lucruri zice: „Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isuse!
...

20, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, Iuda 1:17-25, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă MP3
...
Iuda 1:17 Dar voi, preaiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos. 1:18 Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite. 1:19 Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul. 1:20 Dar voi, preaiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, 1:21 țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică. 1:22 Mustrați pe cei ce se despart de voi; 1:23 căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc; de alții iarăși fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. 1:24 Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plini de bucurie înaintea slavei Sale, 1:25 singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii, și acum și în veci. Amin.
2 Timotei 2:22
2 Timotei 2:22 Fugi de poftele tinereții
Ce este pofta?
2 Petru 3:3 Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor
1 Petru 1:14 Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință.
2 Timotei 3:6
1 Timotei 5:11
Pofta este păcat.
Trebuie să nu ne mai uităm la lucrurile oamenilor din jur
Deuteronomul 5:21 Să nu poftești nevasta aproapelui tău; să nu poftești casa aproapelui tău, nici ogorul lui, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, niciun alt lucru care este al aproapelui tău.”
Deprinde-te să fi mulțumit cu starea în care te găsești!
Filipeni 4:11 ... m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc.
Filipeni 4:12 Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă.
...

20, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Evrei 13:4, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Evrei 13:4 Căsătoria să fie ținută în toată cinstea, și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari.
...