miercuri, 14 octombrie 2015

14, Miercuri - 6

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:17, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...
Filipeni 3:17 Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi.
...

14, Miercuri - 5

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:10-21, mesaj transmis prin Ion Bărbieru Descarcă MP3
...

14, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3, Țintim un premiu, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...

14, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:13, mesaj transmis prin Ion Bărbieru Descarcă MP3
...
Filipeni 3:13 Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte
...

14, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 3:10-21, mesaj transmis prin Nelu Zărnescu Descarcă MP3
...
Filipeni 3:10 Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui; 3:11 ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. 3:12 Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus. 3:13 Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, 3:14 alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. 3:15 Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți; și, dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. 3:16 Dar, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. 3:17 Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. 3:18 Căci v-am spus de multe ori, și vă mai spun și acum, plângând: sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. 3:19 Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele, și slava lor este în rușinea lor, și se gândesc la lucrurile de pe pământ. 3:20 Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. 3:21 El va schimba trupul stării noastre smerite și-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Și supune toate lucrurile.
...

14, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 4:16, Adunarea este un trup, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Efeseni 4:16 Din El tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei, și se zidește în dragoste.
...