miercuri, 6 aprilie 2016

6, Miercuri - 5

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:8-23, Asocierea tăierii împrejur cu botezul în apă, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...

6, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:8-23, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

6, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:9-11, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Coloseni 2:9 Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. 2:10 Voi aveți totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii și stăpâniri. 2:11 În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești,
Orice religie caută ceva, să-ți aducă sentimentul acela de împlinire.
...

6, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:8; 2 Corinteni 11:3-4, Filozofia e un pericol pentru noi, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...
Coloseni 2:8 Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos.
Filozofia e atractivă pentru noi. Filozofii știu să vorbească. Avem ca exemplu pe cel rău când a ispitit pe Eva.
2 Corinteni 11:3 Dar mă tem ca, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. 11:4 În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit sau o altă Evanghelie pe care n-ați primit-o, of, cum îl îngăduiți de bine!
...

6, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:8-23, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
Coloseni 2:8 Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos. 2:9 Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. 2:10 Voi aveți totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii și stăpâniri. 2:11 În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, 2:12 fiind îngropați împreună cu El, prin botez, și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. 2:13 Pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. 2:14 A șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. 2:15 A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. 2:16 Nimeni, dar, să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat, 2:17 care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. 2:18 Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși, printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă, prin gândurile firii lui pământești, 2:19 și nu se ține strâns de Capul din care tot trupul, hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. 2:20 Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea: 2:21 „Nu lua, nu gusta, nu atinge cutare lucru!”? 2:22 Toate aceste lucruri, care pier odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, 2:23 au, în adevăr, o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești.
...