duminică, 14 iunie 2015

14, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 2 Ioan 1:1-13, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
A doua epistolă a lui Ioan se aseamănă cu o carte poștală.
Cel credincios este chemat să cunoască adevărul; să umble în adevăr; să apere adevărul.
A doua Ioan ne vorbește despre adevăr, dar în aceeași măsură ne vorbește despre dragoste.
2 Ioan 1:3 Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste!
Efeseni 4:15 ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
Adevărul fără dragoste duce la relații nepotrivite, la asprime. "Cine nu iubește n-a cunoscut adevărul".
Dragostea fără adevăr duce la compromis.
Baza dragostei este temelia adevărului.
2 Ioan 1:1 ... nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul ...
Cunoaștem noi toți, care suntem aici, Adevărul?
Nu poți cunoaște adevărul fără să trăiești o viață în Domnul Isus Hristos.
2 Ioan 1:2 pentru adevărul acesta care rămâne în noi ...
Ioan 14:17 și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște; dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi.
Un adevăr neschimbator.
2 Ioan 1:2 pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac
Statornicia în crea ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu.
2 Ioan 1:4 M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl.
A umbla în adevăr înseamnă să trăiești potrivit a ceea ce cunoști.
A umbla în adevăr înseamnă a iubi pe frați.
2 Ioan 1:5 Și acum, te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început: să ne iubim unii pe alții!
Adevărul nu se poate despărți de dragoste, dragostea nu se poate despărți de adevăr. Ci ele merg împreună.
2 Ioan 1:9 Oricine o ia înainte, și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu...
...

14, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 2 Ioan 1:5-6, mesaj transmis prin Emi Bălăceanu Descarcă MP3
...
2 Ioan 1:5 Și acum, te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început: să ne iubim unii pe alții! 1:6 Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început.
Cuvântul lui Dumnezeu trebuie luat în întregime, nu doar cuvintele cu litere roșii care au fost spuse de Domnul Isus Hristos.
...

14, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 2 Ioan 1-13, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
2 Ioan 1:1 Prezbiterul, către aleasa Doamnă și către copiii ei, pe care-i iubesc în adevăr – și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul – 1:2 pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac: 1:3 Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste! 1:4 M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. 1:5 Și acum, te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început: să ne iubim unii pe alții! 1:6 Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început. 1:7 Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul! 1:8 Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. 1:9 Oricine o ia înainte, și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul. 1:10 Dacă vine cineva la voi, și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți: „Bun venit!” 1:11 Căci cine-i zice: „Bun venit!”, se face părtaș faptelor lui rele. 1:12 Aș avea să vă spun multe lucruri; dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală; ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. 1:13 Copiii surorii tale alese îți trimit sănătate. Amin.
Ar fi vorba despre bisericile din Asia Mică.
Tema acestei cărți este adevărul: ca trăire dar și ca învățătură curată.
Fiți primitor
1 Petru 4:9 Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire.
Evrei 13:2 Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii, prin ea, au găzduit fără să știe pe îngeri.
1 Timotei 5:10 ... să fi fost primitoare de oaspeți...
Pentru episcopi este o cerință exclusivă să fie primitori de oaspeți.
2 Corinteni 11:4
Galateni 1:6 Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie. 1:7 Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. 1:8 Dar, chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! 1:9 Cum am mai spus, o spun și acum: dacă vă propovăduiește cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema! 1:10 Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos.
"Nici o minciună nu vine din adevăr".
Dacă nu rămânem în adevăr, ratăm ținta.
Biserica este stâlpul și temelia adevărului.
"Prezbiterul, către aleasa Doamnă" (2 Ioan:1)
1 Corinteni 1:27 Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de rușine pe cele tari.
Cel credincios, cu ajutorul lui Dumnezeu, poate face pe ceilalți de rușine prin diferență.
O epistolă prin care răzbate dragostea.
"către copiii ei, pe care-i iubesc în adevăr" (2 Ioan 1:1)
2 Ioan 1:12 Aș avea să vă spun multe lucruri; dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală; ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină.
...

14, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Ioan 3:22-36; Ioan 10:40-42, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ioan 3:22 După aceea, Isus și ucenicii Lui au venit în ținutul Iudeii; și stătea acolo cu ei și boteza. 3:23 Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape; și oamenii veneau ca să fie botezați. 3:24 Căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. 3:25 Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățare. 3:26 Au venit deci la Ioan și i-au zis: „Învățătorule, Cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează, și toți oamenii se duc la El.” 3:27 Drept răspuns, Ioan i-a zis: „Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer. 3:28 Voi înșivă îmi sunteți martori că am zis: „Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui.” 3:29 Cine are mireasă este mire; dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui: și această bucurie, care este a mea, este deplină. 3:30 Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez. 3:31 Cel ce vine din cer este mai presus de toți; cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. 3:32 El mărturisește ce a văzut și a auzit, și totuși nimeni nu primește mărturia Lui. 3:33 Cine primește mărturia Lui adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. 3:34 Căci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură. 3:35 Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. 3:36 Cine crede în Fiul are viața veșnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”
Ioan 10:40 Isus S-a dus iarăși dincolo de Iordan, în locul unde botezase Ioan la început. Și a rămas acolo. 10:41 Mulți veneau la El și ziceau: „Ioan n-a făcut niciun semn; dar tot ce a spus Ioan despre Omul acesta era adevărat.” 10:42 Și mulți au crezut în El în locul acela.
...