duminică, 15 februarie 2015

15, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:1-10, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Să vezi dragostea Tatălui! Este provocarea din seara asta.
Versetul cheie:
1 Ioan 3:10 …Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubește pe fratele său.
Ce importantă este privirea…
Printr-o privire a credinței putem astăzi să ni se ierte păcatele.
Câtă nevoie este de pocăință, de recunoaștere.
Să ne putem concentra la relația noastră cu Dumnezeu.
Văzând la Cruce în Cel răstignit judecarea păcatului meu.
A doua privire, drumul sfințirii, drumul crucii, a pocăinței permanente, a schimbării permanente de gândire.
Ultima privire: 1 Ioan 3:2 "atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea așa cum este."
Tema răpirii aduce 10 consecințe
1 Corinteni 15:58 De aceea, preaiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.
Nu este zadarnic să te ocupi cu Evanghelia.
...

15, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:1-10, Credincioși neizbăviți de păcat, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Păcatul zgârceniei…
Este anormal că unii credincioși nu doresc să fie eliberați complet.
Starea omului păcătos înlănțuit în starea de păcat.
...

15, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:1-3, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
1 Ioan 3:1 Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. 3:2 Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea așa cum este. 3:3 Oricine are nădejdea aceasta în El se curăță, după cum El este curat.
Identitatea copilului lui Dumnezeu.
Ceea ce ești cu adevărat va determina ceea ce vei fi în veșnicie.
Siguranță, nădejde și responsabilitate.
Ioan zice: cine zice s-o dovedească.
6 caracteristici ale celui născut din nou: 5:1; 5:4; 5:18.
1 Ioan 3:1 …Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.
Filipeni 2:15 … străluciți ca niște lumini în lume
Ioan 17:14 Le-am dat Cuvântul Tău; și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume.
Identitatea cea nouă aduce nădejde, și este formată din 3 făgăduințe:
1) Ioan 14:3, Domnul Isus Hristos se va întoarce;
2) 1 Ioan 3:2 "Îl vom vedea așa cum este.", Dumnezeu nu se schimbă însă putem fi schimbați noi.
3) 1 Ioan 3:2 "vom fi ca El", este anormal ca să te gândești că vei fi ca El fără ca să începi să semeni cu El de aici.
Responsabilitatea identității. 1 Ioan 3:3 "Oricine are nădejdea aceasta în El se curăță, după cum El este curat.", cel credincios este responsabil.
Evrei 12:14 Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul.
2 Corinteni 7:1 Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, preaiubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frica de Dumnezeu.
Cât de mult urmărești curăția în viața personală?
Mai devreme sau mai târziu identitatea noastră ne va trăda.
Să ne facă Domnul sensibili ls păcat, să ne facă Domnul alergici la păcat!
...

15, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 3:1-10, mesaj transmis prin Andrei Banu Descarcă MP3
...
1 Ioan 3:1 Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. 3:2 Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea așa cum este. 3:3 Oricine are nădejdea aceasta în El se curăță, după cum El este curat. 3:4 Oricine face păcat face și fărădelege; și păcatul este fărădelege. 3:5 Și știți că El S-a arătat ca să ia păcatele; și în El nu este păcat. 3:6 Oricine rămâne în El nu păcătuiește; oricine păcătuiește nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. 3:7 Copilașilor, nimeni să nu vă înșele! Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El însuși este neprihănit. 3:8 Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. 3:9 Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța Lui rămâne în el; și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. 3:10 Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubește pe fratele său.
...