miercuri, 10 iunie 2015

10, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:12-19, Despre împrejurările în care mă găsesc, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Filipeni 1:14 Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu.
Lanțurile lui Pavel au un mesaj pentru toți credincioșii din Roma: să vestească fără teamă Evanghelia.
Romani 8:28 De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu...
Ne bucuria este un păcat.
Matei 5:12 Bucurați-vă și înveseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.
Ispita nu este păcat dar îți creează o stare de luptă, te ține încorsetat.
Nu ai cum să te bucuri dacă trăiești într-un păcat.
Evanghelia trebuie și apărată.
Marea criză de astăzi: lipsa de discernământ.
Filipeni 1:7 Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât, atât în lanțurile mele cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har.
...

10, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:15, mesaj transmis prin Teofil Cernat Descarcă MP3
...
Filipeni 1:15 Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pizmă și din duh de ceartă; dar alții, din bunăvoință.
Luca 9:49 Ioan a luat cuvântul și a zis: „Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în Numele Tău; și l-am oprit, pentru că nu merge după noi.”  9:50 „Nu-l opriți”, i-a răspuns Isus, „fiindcă cine nu este împotriva voastră este pentru voi."
Filipeni 1:19 Căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos.
Se referă la izbăvirea din situația în care se afla.
Filimon 1:22 ... căci trag nădejde să vă fiu dăruit, datorită rugăciunilor voastre.
Când facem lucrarea Domnului cu lepădare de sine nu ne este rușine.
Drumul Evangheliei este un drum al suferinței.
Filipeni 3:20 Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.
...

10, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:18, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Filipeni 1:18 Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura.
O bucurie vie, reală care rămâne și în necazuri, nu doar o bucurie statică.
1 Samuel 2:1 Ana s-a rugat și a zis: „Mi se bucură inima în Domnul, puterea mea a fost înălțată de Domnul...
Dar este și bucuria mântuirii.
Psalmi 9:14 ca să vestesc toate laudele Tale în porțile fiicei Sionului și să mă bucur de mântuirea Ta.
Alt aspect este bucuria în Domnul.
Psalmi 104:34 Fie plăcute Lui cuvintele mele! Mă bucur de Domnul. ???
Romani 2:4 Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?
Psalmi 106:5 ca să văd fericirea aleșilor Tăi, să mă bucur de bucuria poporului Tău ...
Epistola către Filipeni tratează cu predilecție tema bucuriei.
Filipeni 1:18 ... Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura.
Motivația corecta a Evangheliei.
Filipeni 1:15 Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pizmă și din duh de ceartă; dar alții, din bunăvoință. 1:16 Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei; 1:17 cei dintâi, din duh de ceartă vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele.
Este o gradație a motivației vestirii Evangheliei.
1 Corinteni 9:16 ... și vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!
...
1 Corinteni 9:22
Importanța conduitei noastre.
Filipeni 1:27 Numai, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei,
Viața este o Evanghelie care poate vorbi mai mult decât vorbele.
În momente critice Dumnezeu ne poate întări.
Mă bucur eu că Evanghelia este vestită?
Bucuria Domnului va fi tăria voastră!
...