duminică, 7 decembrie 2014

7, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:1, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:1 Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.
Când un frate greșește, să înțelegi că Mijlocitorul acela care îl iartă, te-a iertat și pe tine. Răspunderea când un credincios a păcătuit se transferă și adunării.
Avocatul în lumea aceasta nu poate decât să diminueze vina. Dar Domnul Hristos nu acționează așa, ci Domnul Hristos în fața păcatului este intransigent. Domnul Hristos spune: "mărturisiți-vă păcatele!".
Dar mai este și un pârâș, șarpele cel vechi.
Dacă îți irosești resursele spre rău, nu-ți vei putea canaliza resursele pentru bine.
1 Ioan 2:1 Copilașilor … avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.
Ca un plus de responsabilitate.
1 Ioan 1:8 Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri, și adevărul nu este în noi.
Toți am avut păcat în viața noastră.
1 Ioan 2:1 Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți
Regula credinciosului este sfințenia.
1 Ioan 3:8 Cine păcătuiește este de la diavolul
Ce era nou în porunca nouă? Porunca care te înnoiește, aduce prospețime, o înnoire în viață.
Psalmi 50:16 Dumnezeu zice însă celui rău: „Ce tot înșiri tu legile Mele și ai în gură legământul Meu,  50:17 când tu urăști mustrările și arunci cuvintele Mele înapoia ta?  50:18 Dacă vezi un hoț, te unești cu el, și te însoțești cu preacurvarii.  50:19 Dai drumul gurii la rău, și limba ta urzește vicleșuguri.  50:20 Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale.  50:21 Iată ce ai făcut, și Eu am tăcut. Ți-ai închipuit că Eu sunt ca tine. Dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi!
Adevărul nu trebuie să fie doar pe buzele noastre. Ci adevărul trebuie să fie în noi.
Domnul Hristos nu ignoră păcatul. Avocatul, Paracletul nostru va scoate în lumină păcatul.
Păcatul este acela care te amăgește, te amețește de cap.
...

7, Duminică - ev, 3

Evanghelizare, seara
Predică, 1 Ioan 2:1, mesaj transmis prin Ionel Banu Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:1 Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.
Tema capitolului 2 este lumină și adevăr.
Epistola a fost scrisă între anii 85 și 95.
Regula de viață pentru cel credincios nu este păcatul. Păcatul poate să fie doar un accident în viața lui.
Ce este păcatul?
1 Ioan 3:4 Oricine face păcat face și fărădelege; și păcatul este fărădelege.
Păcatul este sfidarea lui Dumnezeu.
Romani 2:4 … Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?
Păcatul este nelegiuire. O atitudine a sufletului omului care refuză să trăiască la standardul lui Dumnezeu.
Romani 6:23 Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.
Ioan 8:34 „Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, „că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului.
Domnul Isus Hristos a fost trimis ca să ridice păcatul lumii.
2 Corinteni 5:21 Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.
Evrei 9:26 … S-a arătat o singură dată, ca să șteargă păcatul prin jertfa Sa.
1 Ioan 1:7 … și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat.
1 Ioan 2:1 … avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.
Luca 13:7 Atunci a zis vierului: „Iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta, și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba?”  13:8 „Doamne”, i-a răspuns vierul, „mai lasă-l și anul acesta …
...

7, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2, mesaj transmis prin Emil Dumitrescu Descarcă MP3
...
Sinceritatea este poarta pe care intră adevărul.
Despre Anania și Safira, că au spus adevărul convenabil.
...

7, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:1-8, mesaj transmis prin Lucian Adam Descarcă MP3
...
Ce definesc pe cel credincios?
1) îl cunoaștem, v3
2) suntem în El, v5
3) rămânem în El, v6
1)
1 Ioan 2:3 Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui.
Vine în urma unei experimentări de zi cu zi. Dovada că Îl cunoști este că păzești Cuvântul Său.
Ioan 10:14 Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, și ele Mă cunosc pe Mine,
O cunoaștere reciprocă.
Ioan 10:27 Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, și ele vin după Mine.
2)
1 Ioan 2:5 Dar cine păzește Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită; prin aceasta știm că suntem în El.
În creștinism nu este o cunoaștere la distanță.
Se dovedește și faptul că sunt în Domnul Isus: prin păzirea poruncilor.
Ioan 14:15 Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele. 14:21 Cine are poruncile Mele și le păzește acela Mă iubește; și cine Mă iubește va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui.”
3)
1 Ioan 2:6 Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus.
Exemplul de trăire al Domnului Isus Hristos trebuie să fie un standard.
Cine se uită la mine să spună: cutare seamănă cu Domnul Isus.
Filipeni 3:10 Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui;
Cunoașterea Domnului Isus Hristos este un proces.
Apostolul Ioan ne pune înainte și câteva elemente ale celui care este un fals:
1)
1 Ioan 1:6 Dacă zicem că avem părtășie cu El, și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul.
"Cine ești când nu te vede nimeni?", o carte de citit.
2)
1 Ioan 2:4 Cine zice: „Îl cunosc”, și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos, și adevărul nu este în el.
3)
1 Ioan 2:22 Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul?
Iuda 1:4 Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși demult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn, Isus Hristos.
Tit 1:16 Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele Îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă: nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună.
4)
1 Ioan 4:20 Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu”, și urăște pe fratele său, este un mincinos; căci, cine nu iubește pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede?
Suntem noi creștini autentici sau suntem niște mincinoși?
Apocalipsa 21:8 Dar, cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua.” 21:27 Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună;
...

7, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, 1 Împărați 17:8-16, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Să avem grijă ce subiecte abordăm.
1 Împărați 17:8 Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel:  17:9 „Scoală-te, du-te la Sarepta, care ține de Sidon, și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească.”  17:10 Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis: „Du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas, ca să beau.”  17:11 Pe când se ducea ea să-I aducă, a chemat-o din nou și a zis: „Adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta.”  17:12 Și ea a răspuns: „Viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin untdelemn într-un ulcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu: vom mânca și apoi vom muri.”  17:13 Ilie i-a zis: „Nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Numai, pregătește-mi întâi mie, cu untdelemnul și făina aceea, o mică turtă și adu-mi-o; pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău.  17:14 Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: „Făina din oală nu va scădea, și untdelemnul din ulcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului.”  17:15 Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie. Și multă vreme a avut ce să mănânce, ea și familia ei și Ilie.  17:16 Făina din oală n-a scăzut, și untdelemnul din ulcior nu s-a împuținat, după cuvântul pe care-l rostise Domnul prin Ilie.
Pârâul Cherit este în ținutul lui Gad. Gad înseamnă cu noroc, un nume de de o roabă, un nume în care n-are nici o implicație Dumnezeu.
Multe lucruri țin de vremuri și de împrejurări.
Sarepta din Sidon este în ținutul Așer, care înseamnă fericit.
Dumnezeul suveran se folosește de corbi, s-a folosit de 5 pâini și 2 peștișori. Dumnezeu folosește lucrurile mici, ca să ne provoce la acea stare de smerenie.
O folosește pe acea văduvă pentru ca să-I dea viața.
Evrei 1:7 Și despre îngeri zice: „Din vânturi face îngeri ai Lui; și dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui”;
100 km de la pârâul Cherit la Sarepta din Sidon. Ilie știe că atâta timp cât stă în ascultare de Dumnezeu este ocrotit de Dumnezeu.
Pentru câți dintre noi vremurile de încercare nu au fost o binecuvântare?
Totdeauna focarele de tulburare pot fi o ocazie de cercetare, un instrument de binecuvântare pentru altul.
Când apar descurajări, să ne punem întrebarea: Doamne, ce plan al Tău ai pentru mine și cel rău vrea să-l submineze?
Exprimarea unui om care este gata să apară înaintea lui Dumnezeu: Și ea a răspuns: „Viu este Domnul Dumnezeul tău, (1 Împărați 17:12)
Dumnezeu ne golește de multe ori rezervorul, pe cel circumstanțial, în care El ne pune pe avarie.
Dumnezeu de multe ori intervine în situații limite, când intervenția Sa are cea mai mare rodnicie în viața noastră. Dumnezeu va interveni când El va considera oportun.
Omul care se crede de multe ori victimă, este chemat să fie o binecuvântare.
Ce dramatism: vom mânca și apoi vom muri.” (1 Împărați 17:12)
Ceea ce Ilie cerea este puțin pe lângă ce avea să ofere.
Toată lucrarea credinciosului este o datorie creștină din dragoste.
Când mergi pe ape, nu mai mergi bizuindu-te pe tine.
Ce va rămâne în urmă este: "un nume bun", o mărturie bună.
Oare vedem noi în fiecare zi o minune de la Dumnezeu?
La ce ne gândim dimineața, unde este "turta de untdelemn" pentru Domnul?
Aspectul recunoștinței, din zece leproși numai unul se întoarce să se închine și să mulțumească.
O văduvă înțeleaptă, tocmai pentru că era în pragul veșniciei se comportă exemplar.
Când ești pe avarie mergi cu atenție.
Psalmi 84:6 Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare
...