miercuri, 3 iunie 2015

3, Miercuri - 8

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:12-30, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

3, Miercuri - 7

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:12-30, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Apostolul Pavel pare să le spună unor credincioși care nu prea se bucură. Este o bucurie lăuntrică, bucuria de care se bucură Pavel.
...

3, Miercuri - 6

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:12-14, mesaj transmis prin Titus Voci Descarcă MP3
...
A aflat toată lumea despre Evanghelia Domnului Isus Hristos. Mulți dintre frați în Domnul auzind de cum s-a purtat Pavel în închisoare, au fost încurajați să fie mai îndrăzneți în vestirea evangheliei.
...

3, Miercuri - 5

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:12, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...
Filipeni 1:12 Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei.
Poticnirea vine. În temniță nu poți să te bucuri. Dar apostolul Pavel a considerat că prigoana nu încetinește înaintarea Evangheliei.
...

3, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
Dragostea și cunoștința sunt inseparabile.
Filipeni 1:25 Și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți, pentru înaintarea și bucuria credinței voastre;  1:26 pentru ca, prin întoarcerea mea la voi, să aveți în mine o mare pricină de laudă în Isus Hristos.
Filipeni 1:21 Căci pentru mine a trăi este Hristos
...

3, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:12, mesaj transmis prin Teofil Cernat Descarcă MP3
...
Filipeni 1:12 Vreau să știți, fraților …
Ce valoare are o vorbă spusă altora să fie experimentată de noi!
Ni se descoperă un Dumnezeu credincios în versetele acestea.
Faptele apostolilor 9:15 Dar Domnul i-a zis: „Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales, ca să ducă Numele Meu înaintea Neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel
Apostolul Pavel vede partea plină a paharului: Evanghelia este vestită, a ajuns până la împărăți.
Ce vedem noi când suntem într-un necaz?!
...

3, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:12-30, mesaj transmis prin Valentin Leonaș Descarcă MP3
...
Apostolul Pavel trăia viața cu Domnul Isus. Nu căuta circumstanțe favorabile.
Dumnezeu avea acolo o familie, familia Lidiei; Dumnezeu avea acolo o familie, familia temnicerului.
Smerenia apostolului Pavel se vede în dependența lui de Dumnezeu.
Timotei n-a fost în temniță, dar cât de frumos vorbește Pavel despre el, "Pavel și Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toți sfinții în Hristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii și diaconii" (Filipeni 1:1).
Apostolul Pavel se ruga un singur lucru:
Filipeni 1:9 Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, 1:10 ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos, 1:11 plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu.
Apostolul Pavel știa de ce au nevoie filipenii.
Dragostea noastră trebuie să crească. Trebuie să creștem în cunoașterea dragostei lui Dumnezeu.
Dragostea lui Dumnezeu s-a arătat și nu există limite în cunoașterea dragostei Lui, în experimentarea dragostei Lui.
Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu …
Întreaga noastră viață trebuie să fie focalizată pe cunoașterea dragostei lui Dumnezeu.
...

3, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Filipeni 1:12-30, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Filipeni 1:12 Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. 1:13 În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Isus Hristos. 1:14 Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu. 1:15 Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pizmă și din duh de ceartă; dar alții, din bunăvoință. 1:16 Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei; 1:17 cei dintâi, din duh de ceartă vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. 1:18 Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. 1:19 Căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos. 1:20 Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic; ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. 1:21 Căci pentru mine a trăi este Hristos, și a muri este un câștig. 1:22 Dar, dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc; și nu știu ce trebuie să aleg. 1:23 Sunt strâns din două părți: aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine; 1:24 dar, pentru voi, este mai de trebuință să rămân în trup. 1:25 Și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți, pentru înaintarea și bucuria credinței voastre; 1:26 pentru ca, prin întoarcerea mea la voi, să aveți în mine o mare pricină de laudă în Isus Hristos. 1:27 Numai, purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, 1:28 fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare, și de mântuirea voastră, și aceasta de la Dumnezeu. 1:29 Căci, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El 1:30 și să și duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum.
Ce identificare cu Evanghelia! Să găsim oportunități pentru înaintarea Evangheliei, cum ar fi o ocazie bună să-i zic acum.
Evanghelia este tot. Primul lucru este să înainteze în viața noastră râvna pentru Evanghelie. Să ne uităm pe noi și ale noastre și să ne gândim doar la Domnul Isus și cum putem să-l propovăduim!
...