miercuri, 4 martie 2015

4, Miercuri - 5

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:16, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

4, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:16, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Efeseni 5:16 Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele.
...

4, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:1-9; Despre familie, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...

4, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:1-9, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...

4, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:1-9, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă MP3
...
Efeseni 6:1 Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. 6:2 „Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință – 6:3 „ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ.” 6:4 Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-I în mustrarea și învățătura Domnului. 6:5 Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cutremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. 6:6 Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. 6:7 Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, 6:8 căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut. 6:9 Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei; feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că Stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea Lui nu se are în vedere fața omului.
...