miercuri, 31 decembrie 2014

31, Miercuri - 5

Zidire, seara
Predică, O zi în care n-ai făcut nimic e o zi pierdută, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
O vorbă de mângâiere spusă unui om deznădăjduit.
...

31, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:20, mesaj transmis prin Petrică Dumitru Descarcă MP3
...
Efeseni 5:20 Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.
...

31, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:16-18, Iosua 10:12-14, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
Efeseni 5:16 Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. 5:17 De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. 5:18 Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh.
Iosua 10:12 Atunci Iosua a vorbit Domnului, în ziua când a dat Domnul pe amoriți în mâinile copiilor lui Israel, și a zis în fața lui Israel: „Oprește-te, soare, asupra Gabaonului, și tu, lună, asupra văii Aialonului!” 10:13 Și soarele s-a oprit, și luna și-a întrerupt mersul, până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui. Lucrul acesta nu este scris oare în Cartea Dreptului? Soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună, aproape o zi întreagă. 10:14 N-a mai fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fi ascultat glasul unui om; căci Domnul lupta pentru Israel.
Când omul credincios se oprește din treburile sale pentru a medita la lucrurile veșnice, Dumnezeu se oprește pentru a binecuvânta.
Efeseni 5:16 Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele.
În contexte nefavorabile Dumnezeu cere un standard înalt.
...

31, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:15-20, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Efeseni 5:15 Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți.  5:16 Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele.  5:17 De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului.  5:18 Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh.  5:19 Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului.  5:20 Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.
Ceea ce ne lipsește astăzi este această preocupare cu dulceața Cuvântului lui Dumnezeu.
Această cale practică: "vorbiți între voi cu psalmi și cântări de laudă".
...

31, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 5:16, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Efeseni 5:16 Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele.
Psalmi 90:9 Toate zilele noastre pier de urgia Ta, vedem cum ni se duc anii ca un sunet.  90:10 Anii vieții noastre se ridică la șaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani; și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute, și noi zburăm.  90:11 Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale și la urgia Ta, așa cum se cuvine să se teamă de Tine?  90:12 Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă!
Trebuie să ne lăsăm învățați cum să folosim vremea noastră pe acest pământ. Trebuie să faci să nu treacă zilele degeaba.
Să citești Biblia măcar odată pe an. Timpul de dimineață este cel mai prețios pentru relația cu Dumnezeu. 40 de minute și o oră.
Învață-te să citești literatură creștină bune pe care să ne-o însușim!
...