duminică, 18 ianuarie 2015

18, Duminică - tin, 4

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:15-29, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:15 Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. 2:16 Căci tot ce este în lume: pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. 2:17 Și lumea și pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. 2:18 Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și, după cum ați auzit că are să vină Antihrist, să știți că acum s-au ridicat mulți antihriști: prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. 2:19 Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci, dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi; ci au ieșit, ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. 2:20 Dar voi ați primit ungerea din partea Celui Sfânt și știți orice lucru. 2:21 V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. 2:22 Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. 2:23 Oricine tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. 2:24 Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. 2:25 Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică. 2:26 V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. 2:27 Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată, și nu este o minciună, rămâneți în El, după cum v-a învățat ea. 2:28 Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru ca, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală și, la venirea Lui, să nu rămânem de rușine și depărtați de El. 2:29 Dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din El.
...

18, Duminică - tin, 3

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:15-29, mesaj transmis prin Andrei Mîrza Descarcă MP3
...
Ai voie ca și creștin să urăști?
Depinde cum îți canalizezi aceste sentimente.
Care ar trebui să fie relația noastră cu lumea?
Coloseni 2:20 Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea
Romani 13:13 Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții; nu în curvii și în fapte de rușine; nu în certuri și în pizmă;  13:14 ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziți poftele.
O relație de indiferență, de a fi mort față de lume.
Să iubim pe frați și să nu iubim lumea.
...

18, Duminică - tin, 2

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:17, mesaj transmis prin Nicolae Vlaicu Descarcă MP3
...
1 Ioan 2:17 Și lumea și pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.
Lui Dumnezeu i-au trebuit 40 de ani ca să scoată Egiptul din inimile evreilor
...

18, Duminică - tin, 1

Tineret, seara
Predică, 1 Ioan 2:15-29, Filimon 1:23-24, mesaj transmis prin Florin Ghiță Descarcă MP3
...
Filimon 1:23 Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Isus, îți trimite sănătate;  1:24 tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru.
O echipă de evanghelizare de excepție.
Scopul acestui sistem, al lumii, este să ne incite la păcat.
Ce este în lume contra la ce prețuiește Dumnezeu.
Este curaj să fi credincios.
Loialitatea în căsătorie. Fiți credincioși soției voastre viitoarea de acum.
Dumnezeu apreciază hărnicia. Dar distracția este o valoare pentru lume.
Galateni 5:19 Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea,  5:20 închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide,  5:21 pizmele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea.
Oamenii păcătuiesc pentru că păcatul este scris în fibra lor.
Lăudăroșia vieții este dorința de a îi depăși pe ceilalți, de a te ridica deasupra celorlalți.
Pofta ochilor. Acan a văzut o pradă de război și a luat-o deși nu avea voie. David s-a suit pe acoperișul palatului când nu era la război și a văzut și a poftit.
...

18, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Ioan 5:17-30, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Ioan 5:17 Dar Isus le-a răspuns: „Tatăl Meu lucrează până acum; și Eu, de asemenea, lucrez.” 5:18 Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua Sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său și Se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. 5:19 Isus a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; și tot ce face Tatăl face și Fiul întocmai. 5:20 Căci Tatăl iubește pe Fiul și-I arată tot ce face; și-I va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă minunați. 5:21 În adevăr, după cum Tatăl învie morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. 5:22 Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, 5:23 pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl, care L-a trimis. 5:24 Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele și crede în Cel ce M-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. 5:25 Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, și cei ce-l vor asculta vor învia. 5:26 Căci, după cum Tatăl are viața în Sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în Sine. 5:27 Și I-a dat putere să judece, întrucât este Fiu al omului. 5:28 Nu vă mirați de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui 5:29 și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață; iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. 5:30 Eu nu pot face nimic de la Mine însumi: judec după cum aud; și judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis.
...