duminică, 14 decembrie 2014

14, Duminică - ev, 2

Evanghelizare, seara
Predică, Geneza 3:8-13; Luca 2:10-20, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Frica și rușinea ca o consecință a vieții de propagare a păcatului
În Geneza 4, nu departe de scena cu frică și rușine din Eden, apare o crimă: Cain îl omoară pe fratele său Abel. Și după 1500 de ani toată lumea este stricată, doar un om a căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu: Noe.
Păcatul esențialmente este împotriva lui Dumnezeu.
Iov 38:1 Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis: 38:2 „Cine este cel ce Îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? 38:3 Încinge-ți mijlocul ca un viteaz, ca Eu să te întreb, și tu să Mă înveți.
Iov 42:5 „Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut. 42:6 De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă.”
Moartea Domnului Isus Hristos merge pe traiectoria aceasta:
Psalmi 22:1 Dumnezeule! Dumnezeule! Pentru ce m-ai părăsit și pentru ce Te depărtezi fără să-mi ajuți și fără s-asculți plângerile mele? 22:2 Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi: strig și noaptea, și tot n-am odihnă.
Inițiativa împăcării nu este a noastră păcătoșii.
Păcatul nu-l vrea pe El, și păcătosul nu-l vrea pe El dacă rămâne în starea aceasta.
Cât de împietrită poate să fie inima omului!
Omul rămâne cu problema lui dar Dumnezeu a făcut totul! Este exemplar Dumnezeu și Domnul Isus. Un Dumnezeu care ni se dă.
Ce va fi în veșnicie în cer? Un torent de mulțumire.
El este totul, noi suntem nimic!
2 Tesaloniceni 1:9 Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui,
...

14, Duminică - ev, 1

Evanghelizare, seara
Predică, Geneza 3:8-13; Luca 2:10-20, mesaj transmis prin Mircea Necea Descarcă MP3
...
Geneza 3:8 Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei: și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. 3:9 Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis: „Unde ești?” 3:10 El a răspuns: „Ți-am auzit glasul în grădină; și mi-a fost frică, pentru că eram gol, și m-am ascuns.” 3:11 Și Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci?” 3:12 Omul a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat.” 3:13 Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia a răspuns: „Șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom.”
Luca 2:10 Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeți: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: 2:11 astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. 2:12 Iată semnul, după care-L veți cunoaște: veți găsi un Prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle.” 2:13 Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: 2:14 „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui.” 2:15 După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: „Haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul.” 2:16 S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif, și Pruncul culcat în iesle. 2:17 După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc. 2:18 Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. 2:19 Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. 2:20 Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese.
Două atitudini pe care le pot avea când ne vorbește Dumnezeu: Adam și Eva care s-au ascuns de Dumnezeu; păstorii care au zis ca să experimentează personal ceea ce au auzit.
Omul joacă jocul de-a faț-ascunselea cu Dumnezeu.
Psalmi 139:1 (Către mai marele cântăreților. Un psalm al lui David.) Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, 139:2 știi când stau jos și când mă scol, și de departe îmi pătrunzi gândul. 139:3 Știi când umblu și când mă culc, și cunoști toate căile mele. 139:4 Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. 139:5 Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și-Ți pui mâna peste mine. 139:6 O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele: este prea înaltă ca s-o pot prinde. 139:7 Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? 139:8 Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo; dacă mă voi culca în Locuința morților, iată-Te și acolo; 139:9 dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, 139:10 și acolo mâna Ta mă va călăuzi, și dreapta Ta mă va apuca. 139:11 Dacă voi zice: „Cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina dimprejurul meu!” 139:12 Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea strălucește ca ziua, și întunericul, ca lumina.
Două motivații pentru care se ascunde omul de Dumnezeu: rușinea pentru ce-a făcut în viață și frica de pedeapsă.
Geneza 3:10 El a răspuns: „Ți-am auzit glasul în grădină; și mi-a fost frică, pentru că eram gol, și m-am ascuns.”
Evanghelia mai decât pe explicate este pe gustate.
Gustați și vedeți cât de bun este Domnul!
Psalmi 34:8 Gustați și vedeți ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!
Isaia 45:15 Dar Tu ești un Dumnezeu care Te ascunzi, Tu, Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule! 57:17 Din pricina păcatului lăcomiei lui, M-am mâniat și l-am lovit; M-am ascuns, în supărarea Mea, și cel răzvrătit a urmat și mai mult pe căile inimii lui.
Fiindcă este har, Dumnezeu se lasă găsit.
Șarpele amăgește.
Geneza 3:13 Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia a răspuns: „Șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom.”
...

14, Duminică - zidire

Zidire, dimineața
Predică, Ioan 3:1-13, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Ioan 3:1 Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor.  3:2 Acesta a venit la Isus, noaptea, și I-a zis: „Învățătorule, știm că ești un Învățător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.”  3:3 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.”  3:4 Nicodim I-a zis: „Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască?”  3:5 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu.  3:6 Ce este născut din carne este carne, și ce este născut din Duh este duh.  3:7 Nu te mira că ți-am zis: „Trebuie să vă nașteți din nou.”  3:8 Vântul suflă încotro vrea și-I auzi vuietul; dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul.”  3:9 Nicodim I-a zis: „Cum se poate face așa ceva?”  3:10 Isus i-a răspuns: „Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri?  3:11 Adevărat, adevărat îți spun că Noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut; și voi nu primiți mărturia Noastră.  3:12 Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești, și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești?  3:13 Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer.
… Primul miracol este la o nuntă ca să învățăm că viața cu El este o sărbătoare.
2 Tesaloniceni 2:9 Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase 2:10 și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți.
Mare atenție la predicile pe care le vizionați la televizor sau pe calculator.
Nicodim = gr. Învingător peste alții.
Să ne purtăm ca Cel de sus, să ne smerim ca Cel de sus, să trăim ca Cel de sus!
...