miercuri, 26 aprilie 2017

26 apr. 2017, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Marcu 6:45-56, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă fișierul audio MP3
...

26 apr. 2017, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Marcu 6:45-56, mesaj transmis prin Daniel Dumitrescu Descarcă fișierul audio MP3
...
Marcu 6:45 Îndată, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie și să treacă înaintea Lui de cealaltă parte, spre Betsaida. În timpul acesta, El avea să dea drumul norodului.
46 După ce Și-a luat rămas-bun de la norod, S-a dus în munte ca să Se roage.
47 Când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Isus era singur pe țărm.
48 A văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea, căci vântul le era împotrivă. Și, într-a patra strajă din noapte, a mers la ei umblând pe mare și voia să treacă pe lângă ei.
49 Când L-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă și au țipat,
50 pentru că toți L-au văzut și s-au înspăimântat. Isus a vorbit îndată cu ei și le-a zis: „Îndrăzniți, Eu sunt, nu vă temeți!”
51 Apoi S-a suit la ei în corabie și a stat vântul. Ei au rămas uimiți și înmărmuriți,
52 căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită.
53 După ce au trecut marea, au venit în ținutul Ghenezaretului și au tras la mal.
54 Când au ieșit din corabie, oamenii au cunoscut îndată pe Isus,
55 au alergat prin toate împrejurimile și au început să aducă pe bolnavi în paturi pretutindeni pe unde se auzea că era El.
56 Oriunde intra El, în sate, în cetăți sau în cătune, puneau pe bolnavi pe piețe și-L rugau să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei Lui. Și toți câți se atingeau de El erau tămăduiți.
...