miercuri, 1 aprilie 2015

1, Miercuri - 4

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:10-24, mesaj transmis prin Petrică Bunescu Descarcă MP3
...
Imaginea unui ostaș care "nu se încurcă cu treburile vieții".
Imperative: Efeseni 6:10 …întăriți-vă …  6:11 Îmbrăcați-vă …  6:13 … luați … Viața de credință autentică este o viață de mișcare.
Angajare totală a credinciosului în mărturia pe care o are de dat.
Nu este de ajuns armatura - lupta înseamnă multă rugăciune. Efeseni 6:18 Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri.
Înfumurarea aduce înfrângerea. Toate piesele armăturii merg împreună cu rugăciunea. Mantia rugăciunii este de permanență, ea asigură certitudinea reală în viața de credință. Dependență totală pe toate planurile. Dar și angajament total.
...

1, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:13-24, 1 Samuel 17:40, mesaj transmis prin Mihai Socoteanu Descarcă MP3
...
1 Samuel 17:40 Și-a luat toiagul în mână, și-a ales din pârâu cinci pietre netede și le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi, cu praștia în mână, a înaintat împotriva filisteanului.
Armele luminii sunt arme curate.
Dumnezeu ne dă mijloacele necesare de creștere pe care le luăm din pârâu, și pârâul acesta este Cuvântul. Problema este cât asimilezi când vii la adunare, cât asimilezi când citești din Cuvânt! "cinci pietre netede și le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei", să ai la tine oriunde - nu doar în traistă, adică de duminica.
David nu și-a pus piatra în praștie de la început. E impresionant calmul de care dă dovadă David înaintea filisteanului.
Ziua cea rea să fi înseamnat o zi de persecuție, de încercare, o zi rea de boală, o zi rea de eșec.
Problema este că oamenii de cele mai multe ori, ei își fac zile rele.
În urma acelei zile de încercare trebuie să rămâi în picioare, să rămâi demn!
Ce tușuri de negru ai dat prin felul în care ai trăit?
Ce înseamnă scutul credinței? Apelând la lucruri aparent mici, ai rezolva lucruri grele. O credință mică, cât un bob de muștar.
Alt bob de muștar: smerenia, chemarea credinciosului de a nu fi grabnic la vorbire.
Dumnezeu cere lucruri pe măsura naturii noastre.
Problemele mari se rezolvă în viață cu chestiuni foarte mici.
Biruința în lucrurile mari pleacă de la lucrurile mici.
Lucrurile de detaliu formează un caracter.
Sabia Duhului, Cuvântul lui Dumnezeu.
Aparența trebuie să acopere un fond schimbat.
...

1, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:13, mesaj transmis prin Sergiu Iorgulescu Descarcă MP3
...
Efeseni 6:13 De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul.
Imaginea unui sportiv care câștigă o cursă grea.
Ideea armurii este ca, după ce ai biruit, să rămâi și în picioare. Să rămânem în picioare și să putem lua de la capăt lupta.
Lupta vine prin surprindere, pentru că vine prin uneltire.
Exemplul proorocului tânăr care a fost biruitor împotriva împăratului, dar apoi a lăsat "sabia" Cuvântului și a cedat la o minciună… Să fi gata ca să biruiești, rămânând în picioare.
...

1, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Efeseni 6:13-24, mesaj transmis prin Traian Coteanu Descarcă MP3
...
Efeseni 6:13 De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. 6:14 Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, 6:15 având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. 6:16 Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. 6:17 Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. 6:18 Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții 6:19 și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, 6:20 al cărei sol în lanțuri sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. 6:21 Acum, ca să știți și voi despre mine, Tihic, preaiubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. 6:22 Vi l-am trimis înadins, ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile. 6:23 Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos! 6:24 Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăție. Amin.
Rugăciunea se îndreaptă la Dumnezeu, nu la sfinți. Dar sfinții cei vii posedă această putere a rugăciunii. Cât de necesară e rugăciunea pentru fiecare dintre noi. "Faceți rugăciuni în toată vremea".
...