miercuri, 2 martie 2016

2, Miercuri - 3

Zidire, seara
Predică, Coloseni 1:27-2:2,5-7, Taina lui Dumnezeu, mesaj transmis prin Victoraș Toculeț Descarcă MP3
...
Coloseni 2:2 ... ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,
Taina lui Dumnezeu - ea este din veșnicii și trebuie să ajungă în cei păcătoși.
Lucrarea: propovăduirea, sfătuirea și învățarea. E o muncă grea propovăduirea: Hristosul slavei să ajungă în inima celui păcătos.
Coloseni 1:28 Pe El Îl propovăduim noi, și sfătuim pe orice om, și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Isus. 1:29 Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine.
Coloseni 2:5 Căci, măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. 2:6 Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El, 2:7 fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date, și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu.
Taina lui Dumnezeu din veșnicii trebuie să ajungă în mine.
Condiția inițială de dezvoltare a Evangheliei este lepădarea de sine.
Coloseni 1:27 cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între Neamuri, și anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.
Slava îl privește pe Domnul Hristos în noi.
Romani 8:19 De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu.
Coloseni 2:1 Vreau, în adevăr, să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup; 2:2 pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste ...
Hristos în voi se referă la aspectul Bisericii.
...

2, Miercuri - 2

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:1-2, mesaj transmis prin Cornel Manole Descarcă MP3
...
Coloseni 2:1 Vreau, în adevăr, să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup; 2:2 pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,
...

2, Miercuri - 1

Zidire, seara
Predică, Coloseni 2:1-3, Apocalipsa 3:14-19, mesaj transmis prin Nelu Istrate Descarcă MP3
...
Coloseni 2:1 Vreau, în adevăr, să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup; 2:2 pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, 2:3 în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei.
Ce avem în Domnul Isus: comori.
"mă lupt pentru cei din Laodiceea".
Pricepere duhovnicească. "Să capete", putem să căpătăm: oricine. "bogății de plinătate de pricepere".
Să ajungi repede la cele duhovnicești. Să te rogi. Dar să poți să ajungi să-L cunoști pe El, e ceva greu.
Ce responsabilitate imensă să ne lăsăm schimbați în har!
Apocalipsa 3:14 Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: „Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios și adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu: 3:15 „Știu faptele tale: că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! 3:16 Dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. 3:17 Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogățit, și nu duc lipsă de nimic”, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, 3:18 te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățat prin foc, ca să te îmbogățești; și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale; și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. 3:19 Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te!
...